Uutiset (muokattu 20.1. 18:05) Jaana Selander

Jos varallaolo loppuu, kuka sammuttaa?

Nykyinen pelastuslaitoksen varallaolojärjestelmä takaa sen, että Kiuruvedellä lähtee kolme henkilöä hälytykseen myös arki-iltoina ja viikonloppuina. Nyt tuo järjestelmä on katkolla.

Jos varallaolojärjestelmä Kiuruvedeltä loppuu, kukaan ei pysty takaamaan, että Kiuruvedeltä lähtee ketään hälytystehtävään. Palokunta kyllä tulee Kiuruvedelle Iisalmesta arki-iltaisin ja viikonloppuisin, mutta matkaa on 40 kilometriä, ja sen tietää jokainen, mitä se tarkoittaa, kun tulipalo ennättää roihuta puolisen tuntia ennen kuin sammutuskalusto on paikalla.
Iisalmessa vakinaiset palokuntalaiset ovat töissä 24 tuntia seitsemänä päivänä viikossa. Kiuruvedellä vakinaiset viranhaltijat tekevät töitä arkisin 8–16, viranhaltijoista kukin on varallaolossa illalla ja viikonloppuna joka kolmas viikko.
Palomestari Tommi Antikaisen mukaan siinä tapauksessa, että jos ainut palokunnan pelastusyksikkö tulisi hälytykseen Kiuruvedelle Iisalmesta käsin, pelastustoimen aloittaminen viivästyisi huomattavasti nykytilanteeseen verrattuna.
Jos siis varallaolojärjestelmä loppuu Kiuruvedeltä, tarkoittaa se käytännössä sitä, että Kiuruvedellä ei ole varmuutta saada palokuntaa paikalle arki-iltaisin ja viikonloppuisin.
Varallaolojärjestelmä on palokunnille kynnyskysymys. Varallaolosta on tehty kanteluita työtuomioistuimeen. Varallaolo on loppumassa Keski-Suomessa ja Kalajokilaaksosta, sillä työtuomioistuin on tulkinnut varallaolon työajaksi ja siitä on maksettava kunnon korvaus. Tällä hetkellä Pohjois-Savon pelastuslaitoksella varallaolosta saa viikonloppuisin korvausta 40 prosenttia tuntipalkasta ja arki-iltaisin 37 prosenttia tuntipalkasta.
Kiuruvedellä on tällä hetkellä neljä vakinaista viranhaltijaa ja 22 sivutoimista palokuntalaista, jotka hälytetään palopaikalle tekstiviestillä, heistä hälytystehtävään lähtevät ne, joilla siihen on mahdollisuus, koska sivutoimisilla palokuntalaisilla on muu päätyö.
Varallaolojärjestelmällä on pitkä perinne pelastustoimessa niin vakinaisen kuin sivutoimisen henkilöstönkin osalta. Varallaololla on varmistettu se, että kun hälytys tulee, aina joku lähtee.
Pohjois-Savon pelastuslaitoksen varallaolojärjestelmä on parasta aikaa työtuomioistuimen käsittelyssä, päätöstä odotetaan syksyn kuluessa.
Myös EU:n tuomioistuimessa on asiasta vireillä saksalaisen pelastusaseman varallaoloaikaan liittyvä erimielisyys, josta saatava päätös tulee todennäköisesti vaikuttamaan merkittävästi varallaolojärjestelmän tulevaisuuteen myös Suomessa.
– Kaikilla pelastuslaitoksissa on omat sääntönsä. Mielestäni pitäisi olla niin, että kaikissa pelastuslaitoksissa on samat kriteerit, niin ei tulisi ristiriitoja. Helpoin ja halvin ratkaisu tässä olisi se, että varallaolo voisi jatkua. Muun muassa valtakunnan tasolla Sopimuspalokuntien Liitto yrittää kehitellä jonkinlaisen ratkaisua tähän ongelmaan, Antikainen sanoo.
Varallaolon loppuminen tarkoittaisi sitä, että palokuntiin tarvittaisiin moninkertainen päätoiminen henkilökunta nykyiseen verrattuna. Nykyisin noin 30 varallaoloringin henkilöstön varallaolokustannukset (vakinaiset ja sivutoimiset) ovat noin 1,4 miljoona euroa vuodessa, mikä ei riitä kattamaan päätoimisten lisäämistä 24/7 työvuoroon siten, että valmius voitaisiin taata päätoimisella henkilöstöllä. Yhden päätoimisen 24/7 työvuorossa olevan henkilön vuosikustannus on noin 50 000 euroa.
Antikainen muistuttaa, että kunnat hyväksyvät pelastustoimen palvelutason. Kiuruveden kaupunki maksaa Pohjois-Savon pelastuslaitokselle, että se hoitaa pelastustoimen Kiuruveden alueella. Jos sovittua tasoa ei pystytä ylläpitämään varallaolojärjestelmän loppumisen takia, se on hyväksytettävä Kiuruveden kaupungilla.
– Kunnissa taloustilanne on huono. Kiuruvedellä on nyt 4 virkaa. Jos halutaan pyörittää 24 tunnin järjestelmää neljällä miehellä, pitäisi Kiuruvedellä olla 16 virkaa ja loma-ajan henkilöstö päälle.
Antikaisen mukaan varallaolojärjestelmän loppuminen tarkoittaa työntekijöiden kannalta sitä, että huomattava osa palkasta jää pois, kun varallaolokorvaukset jäävät pois.
– Luulenpa, että jos näin käy, ei palomiehiä enää ole töissä pienillä asemilla. Palomiesten tehtäväkohtainen palkkaa on noin 2030 euroa kuukaudessa, varallaolokorvaukset voivat merkitä noin tuhatta euroa tehtäväkohtaisen palkan päälle. Kaikki pätevät hakijat pyrkivät 24 tunnin palolaitoksille, koska palkka on parempi ja on paljon vapaata.
Kiuruveden palolaitokselle ei ole ollut palomiehen paikkaan hakijoita, vaikka on uusi palolaitos ja kalusto hyvässä kunnossa.