Uutiset (muokattu 20.1. 18:05) Jaana Selander

Kaikki Kiuruveden peruskoululaiset yhteen, isoon kouluun?

Kiuruveden kaupungin talouden tasapainottamisryhmä esittää, että kaikki Kiuruveden peruskoululaiset keskitetään yhteen kouluun taajamaan 1.8. 2025 alkaen. Se tarkoittaa, että kaikki kyläkoulut (Luupuvesi, Rytky, Lahnajoki ja Kalliokylä) lakkautetaan 2025–2026 mennessä. Ohjausryhmän talouden tasapainottamisesitys esiteltiin Kulttuuritalossa torstaina kuntalaisten kuulemistilaisuudessa. Talouden sopeuttamisen tavoitteena on talouden tasapainottaminen, kaupungin itsenäisyyden turvaaminen ja toimintakyvyn säilyttäminen. Esityksen suurin toimenpide on perusopetuksen keskittäminen keskustaajamaan lukuvuodesta 2025–2026 alkaen, sillä lasten määrän ennustetaan vähenevän merkittävästi vuoteen 2030 mennessä.

Juustohöylä ei riitä

Talouden tasapainottamisella tavoitellaan noin kahden miljoonan euron toimintakatteen pysyvää alentumista 3,5 vuoden aikana, sopeutusaika on 2020–2023. Kouluverkkoratkaisusta tulevat säästöt tukevat talouden tasapainottamisohjelmaa 2025 alkaen. Kouluverkkoratkaisulla ja sitä kautta saatavilla säästöillä ja henkilöstövaikutuksilla on olennainen merkitys talouteen. Koulujen lakkautuksesta ja opetustilojen toteuttamisesta (kokonaan uusi koulu vs. Nivan koulun peruskorjaus ja laajennus) päätetään erikseen. Opetustilojen suunnittelu tehdään yhteistyössä kuntalaisten, oppilaiden ja henkilöstön kanssa. Lapsivaikutukset arvioidaan ja otetaan huomioon suunnittelussa.

Kyyditys maksaa noin miljoonan vuodessa

Tarkoituksena on, että kaikki lapset kuljetetaan keskustaan lakkaavista kyläkouluista (Luupuvesi, Rytky, Lahnajoki ja Kalliokylä). Kustannus on noin miljoona euroa vuodessa. Ryhmäkoko yhtenäiskoulussa olisi 20 lasta/opettaja.
Selvityksen mukaan lasten määrän vähentymisestä aiheutuvaa henkilöstötarpeen vähentymistä ei voida hyödyntää, mikäli toiminta on hajallaan. Kouluikäisten määrä tippuu 297 oppilaalla vuodesta 2018 vuoteen 2030 mennessä, 1–6-vuotiaiden määrä laskee vastaavana aikana 158 lapsella. Keskittämistä puoltaa sekin, että taajamakouluissa on merkittäviä peruskorjaustarpeita. Seuraavan 10 vuoden aikana korjauksiin on arvioitu menevän 4 miljoonaa euroa.
Yksi iso koulu tarkoittaisi sitä, että taajamaan rakennetaan uusi yhtenäiskoulu, jossa on 720 oppilasta. Uudessa isossa koulussa olisi opettajia 49 ja kuusi johtavaa opettaja/rehtoria. Muuta henkilökuntaa 58.
Yksi vaihtoehto on rakentaa koulu, jossa on tilaa 10 neliötä per oppilas, toinen vaihtoehto on tehdä pienempi koulu (8 neliötä per oppilas) ja kolmas vaihtoehto on peruskorjata ja laajentaa Nivan koulua. Suuremmassa koulussa säästöä lasketaan syntyvän noin 391 000 euroa, pienemmässä noin 747 000 euroa. Kokonaan uuden, ison koulun rakentaminen maksaa noin 17 miljoonaa euroa ja pienemmän koulun 13,8 miljoonaa euroa. Kaikista edullisin vaihtoehto olisi korjata ja laajentaa Nivaa, säästö olisi liki miljoona euroa. Korjaus ja laajennus maksaisivat 7,9 miljoonaa euroa.
Tavoitteena on, että lukiossa ja yläkoulussa olisi yhteiset opettajat. Lukion ja yläkoulun fyysinen yhdistäminen tulee ratkaistavaksi seuraavalla valtuustokaudella.

Esiopetuskin keskitetään taajamaan

Myös varhaiskasvatuksen puolella esitetään, että 1–3 päivähoitoyksikköä lakkautetaan ja perhepäivähoitoa vähennetään seuraavan 3–5 vuoden aikana. Myös hallinto kevenee, kun yksiköitä vähennetään. Vaikutus on 300 000 euroa kolmen vuoden aikana. Esiopetusta järjestetään jatkossa vain päiväkotien yhteydessä ja Nivan koulussa. Viimeistään 2026 esiopetus voidaan järjestää keskustan toimipisteissä. Toiminnan vaikutus on 90 000 euroa.

Kiinteistöveroselvitys tehdään

Talouden tasapainottamisen keinoja on pyritty löytämään tuloja lisäämällä ja menoja supistamalla. Tervehdyttämisesitykseen kuuluu lupa-, valvonta- ja asiakasmaksujen korottaminen. Maksujen korotukset vahvistavat toimintakatetta 30 000 euroa kolmen vuoden aikana.
Kiuruvedellä esitetään tehtäväksi niin ikään kiinteistöveroselvitys, jonka tavoitteena on saattaa verotuksen piiriin kaikki sinne kuuluvat kiinteistöt ja kiinteistöihin tehdyt muutokset. Verotuloa kasvattavan vaikutuksen arvioidaan olevan 100 000 euroa, kun selvitys on saatu päätökseen.
Talous- ja henkilöstöhallinnon asiainhallinnan sekä toimistopalvelujen kehittämisellä ja keskittämisellä tavoitteena on vähentää 2–4 henkilötyövuotta eläköitymisiä ja määräaikaisuuksia hyödyntämällä. Nykyisin jokaisella toimialalla on omat henkilöt toimistotehtävissä ja työ on pirstaloitunut. Toimintakatetta vahvistava vaikutus on 128 000 euroa kolmen vuoden aikana.
Lisäksi kohtuullistetaan avustuksia. Esityksessä on myös luottamushenkilöiden määrän vähentäminen ja kokouspalkkioiden pienentäminen sekä erilliskorvausten (ylityöt) ja asiantuntijapalveluiden vähentäminen.
Esityksessä todetaan, ettei Kiuruveden Yrityskiinteistöt oy:n toiminta nykymuodossa vastaa kaupungin strategian tavoitteita, eivätkä kuntalaki ja valtiontuet mahdollista Yrityskiinteistöjen tukemista verovaroilla.