Uutiset (muokattu 20.1. 18:05) Jaana Selander

Nyt tarvitaan Kiuruvesi-puoluetta

Kaupunginvaltuusto hyväksyi taloudentasapainottamisohjelman maanantaina. Yli puoluerajojen oltiin talousluvuista samaa mieltä, nyt päätetyt 1,5 miljoonan euron vuotuiset säästöt eivät riitä. Rakenteellisia muutoksia tarvitaan.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mira Kokkonen (kesk.) sanoi, että tasapainottamistyöryhmän työ jatkuu. Nyt päätettävät tasapainottamistoimet kattavat alijäämää vuosina 2020–2023.
– Sen näkee tämän kokonaisuuden viimeisestä loppusummasta, lisäkeinoja täytyy löytää. Listalla on muun muassa kaupungintalon kiinteistöselvitys, kaupungin kiinteistöjen kunto pitää selvittää ja päästä turhista ja ylimääräisistä kiinteistöistä eroon.
Kokkonen sanoi, että sotekuntayhtymän ja kaupungin budjetiin on tulossa ”700 000 euron käppi”.
– Palvelusopimusneuvotteluissa katsotaan, mistä palveluista voidaan joustaa ja mistä on pakko luopua, siinä riittää neuvoteltavaa tälle syksyä.
Kokkonen sanoi, että käyttötalousmenoja täytyy kiristää lisää viimeistään 2025 – ellei jo ennemmin.
– Tämäkin vuosi hyvin todennäköisesti painuu miinukselle.

Työ jatkuu

Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Tommi Tikka toi esiin ryhmänsä mietteitä sekä ajatuksiaan taloudentasapainottamisryhmän jäsenenä. Hän aloitti puheenvuoronsa kysymällä, onko taloutemme nykytila ja tulevaisuus hahmottunut oikeassa mittakaavassa?
– Kaikkien esitettyjen lukujen valossa Kiuruveden kaupungin tulevat vuodet tulevat olemaan todella haasteellisia jo pelkästään tällä hetkellä taseeseen kertyneen alijäämän kattamisen vuoksi. Tulevien tilikausien tulosten pitäisi päättyä ylijäämäisiksi, jotta taseeseen kertynyt alijäämä saataisiin kuitatuksi. Vuoden 2023 velvoite, noin 140 000 euron taseen alijäämästä, on pieni välipala ennen vuoden 2024 pitkästi yli 3 miljoonan euron alijäämän kattamisvelvoitetta. Ellemme muuta toimintatapojamme, alijäämän muodostumisesta tulee kestämätön perinne, Tikka sanoi ja tiivisti.
– Nykyinen palvelutaso ei ole jatkossa mahdollinen meidän tulokertymällä. Menomme ovat jo nyt suuremmat kuin mitä tulotasomme mahdollistaisi. Aivan sama ongelma on suurella osalla kunnista joko jo nyt tai hetken päästä. Emme siis ole yksin haasteidemme kanssa. Mutta jokaisen kunnan on ensiksi yritettävä omin toimin ja voimin voittaa syntyneet haasteet niin kipeitä päätöksiä kuin ne sitten vaativatkaan.
Tikka kritisoi, ettei talouden tasapainotusryhmälle tullut viranhaltijoilta vuoden 2019 aikana lähellekään riittävän merkittäviä ehdotuksia talouden tasapainoon saattamiseksi, mitä tilanne olisi edellyttänyt.
– Kun vuoden 2019 tilinpäätös alkoi karmeudessaan paljastua, olimme apuvoimien tarpeessa. Niinpä vuoden 2020 alussa palkkasimme Perlacon Oy:n (nykyinen FCG Oy) sparraamaan meitä tässä todella vaikeassa tilanteessa. Ensimmäisestä kokoontumisesta alkaen olen kokenut, että Kiuruveden kaupunki on saanut ostamalleen, noin 20 000 euron konsultaatiopalvelulle, vastinetta. Useita todella hyviä ja muissakin kunnissa toteutettuja toimenpiteitä ilmaantui saman tien tehtävien toimenpiteiden listalle. Monien palvelujen osalta emme vain yksinkertaisesti osanneet ja halunneet nähdä nykyisen sijaan muita toteuttamisvaihtoehtoja.
Tikka muistutti, että nyt päätetään talouden tasapainottamisryhmän esityksen ensimmäisestä osasta, mikä pitää sisällään noin 1,5 miljoonan euron vuotuiset säästöt.
– Toimenpiteet ovat siis pysyväisluonteisia ja niiden vaikutus on jokavuotinen toisin kuin esimerkiksi kiinteistön tai metsätilan myyntitulo.
Tikka muistutti, että talouden tasapainottamisryhmälle asetettu käyttötalouden toimintakatteen pysyvä, 2 miljoonan euron pienentäminen ei ole helppoa. Tuskaa lisää se, että tämäkään ei välttämättä riitä tulevien vuosien haasteisiin.
– Tasapainotustyöryhmän työ jatkuukin jo heti lokakuussa ja jatkuu yli ensi kevään kunnallisvaalien, toki vaalitulosten mukaisin kokoonpanomuutoksin.
Tikka otti kantaa myös työryhmän saamaan kritiikkiin niin konsulttifirman käyttämisestä kuin kouluverkkoon liittyvistä laskelmista, joita on syytetty vääristeleviksi ja harhaanjohtaviksi.
– Todella kovia väitteitä. Olen aivan vakuuttunut, että jos olisimme omien viranhaltijoidemme esittämien laskelmien pohjalta päätyneet työryhmänä samaan tapaan kouluverkon tarkasteluun, tällöinkin ryhmän esittämiä laskelmia olisi kyseenalaistettu aivan kuten nytkin on tehty. Kaikkia miellyttävää ratkaisua ei tässä tilanteessa ole olemassa!
Tikka varoitti, että jos emme tunnusta taloutemme tosiasioita, on edessä kriisikuntakriteerien täyttyminen ja tämän jälkeinen kriisikuntamenettely, jossa suurinta päätäntävaltaa käyttää nimettävä selvitystyöryhmä.
– En missään nimessä haluaisi antaa kuntamme ajautua tähän tilanteeseen, jonka ensimmäisiä merkkejä olemme tämän esityksen osalta jo varsin kunniakkaasti korjaamassa. Meidän on vain opittava pois vanhoista käytänteistä ja luotettava tulevaisuuteen. Jotakin on pakko tehdä!

Henkilöstö lomille?

Myös kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron käyttänyt Sari Lappalainen sanoi, että nyt pitää etsiä säästöjä ihan tosissaan. Säästöjä saadaan, jos esimerkiksi kaupungin henkilöstöä lomautetaan, metsäomaisuudesta luovutaan, sillä metsien hoitokin maksaa, kaikki ylimääräiset kiinteistöt myydäään ja Yrityskiinteistöjen vuokrat saadaan ajan tasalle, sillä ei ole kaupungin edun mukaista, että kiinteistöjen kulut ovat korkeammat kuin niistä perittävät vuokrat.
Lappalainen huomautti, että työllisyyden hoidossa pyörii isot rahat. Kelan kuntaosuus on noussut 13 000 euroa kuukaudessa tänä vuonna, koska kuntouttava työtoiminta seisahtui keväällä koronan vuoksi.
– Kuntouttavassa työtoiminnassa meidän tulee voida tehostaa nuorisotoimen työpajoja ja saada sinne enemmän käyttöastetta.
Lappalainen myös esitti, että koska Kiuruvedellä on Ylä-Savon parhaimmat pajat, pajojen palveluja voitaisiin myydä naapurikunnille, esimerkiksi Vieremä ostaa pajapalvelua Iisalmesta.
Lappalainen lisäsi vielä, että kouluverkkoselvityksen toimenpiteetkään eivät yksin pelasta Kiuruveden taloutta.
Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron käyttänyt Pentti Ahponen totesi Tikan tavoin, että kuntalaisten päättäjiin kohdistuva arvostelu on välillä kohtuutonta ja alleviivasi, että kiuruvetisillä on nyt ”yhteiset talkoot edessä”.
– Säästöt on vietävä maaliin niin, ettei jää aukkoja, menot ovat kasvaneet valtavasti ja tulot pienentyneet, nyt jos koskaan tarvitaan kuuluisaa Kiuruvesi-puoluetta, eikä politikointia, vaikka vaalit ovat tulossa keväällä. Voimme selvitä, kun uskallamme tehdä päätöksiä, uskoi Ahponen.
Perussuomalaisten Juha Tapanisella ei ollut mitään lisäämistä ”Tommi Tikan hyvään puheeseen”. Hän kannatti myös Ahposen puheenvuoroa.
– Nyt pitää uskaltaa tehdä päätöksiä, eikä politikoida. Kiuruvesi aina etusijalla.
Myös kristillisdemokraattien Maritta Grönfors kehui Tikan puhetta ja jatkoi, ettei kukaan haluaisi leikata yhtään mistään, mutta nyt ollaan pakon edessä.
Vasemmistoliiton valtuutettu, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Sirpa Piippo piti konsultin valintaa erinomaisena ratkaisuna.
– Kun oma apu ja rohkeus eivät riitä, silloin pitää pyytää apua ulkopuolelta. Näillä säästötoimilla mennään pienemmällä kivuliaisuudella, kouluverkkoratkaisu tulee olemaan kivulias ja kiitos, että sille asialle on annettu aikaa.

Kysymyksiä ja aloitteita

Kokoomus jätti kaupunginhallitukselle aloitteen, jossa esitetään laadittavaksi Kiuruveden kaupungin osavuosikatsaus neljännesvuosittain.
Keskusta puolestaan jätti aloitteen, jossa kaupungin omistamien liike- ja teollisuustonttien myynti- ja vuokrahinnat saatetaan kilpailukykyisiksi ja vähintään ympäristökuntien tasolle. Kaupungin liike- ja teollisuustonttien myynti- ja vuokrahinnat eivät houkuttele nykyisiä eivätkä tulevia uuden yrityksen sijoituspaikkakuntaa miettiviä yrittäjiä. Yrittäjien yritteliäisyys, yhteisövero ja uudet työpaikat ovat avainasemassa Kiuruveden talouden tasapainottamisessa.

Vasemmistoliiton Rauno Pikkarainen jätti hallitukselle osoitetun kirjallisen kysymyksen siitä, miksi Kiurunkulma on tehnyt konsernin ulkopuolisen yrityksen kanssa vuokrasopimuksen toimitiloista, vaikka kaupungin linjauksena on, että myös tytäryhtiöiden tulee toimia kaupungin tiloissa. Kysymyksen ovat allekirjoittaneet Rauno Pikkaraisen lisäksi saman puolueen Sirpa Piippo, Kirsi Tenhunen, Marja-Leena Kärkkäinen, Sami Piippo, Tuomo Pesonen, perussuomalaisten Juha Tapaninen ja Kauko Huttunen ja Maritta Grönfors (KD).