Vieraskynä (muokattu 20.1. 18:03) Kiuruvesilehti

Töissä säästöjen keskellä

Töissä säästöjen keskellä

KIURUVEDEN taloustilanne on vaikea. Nyt tehdyt ehdotukset palveluiden supistamisesta ovat vaikeita ja herättävät paljon tunteikasta keskustelua. Keskusteluissa on esitetty väitteitä, että menneinä vuosina ei olisi tehty mitään taloudellisen tilanteen kohentamiseksi. On tehty, jo monta vuotta.

SIVISTYSPALVEUISSA, eli kirjasto- ja kulttuuritoimessa, supistukset alkoivat vuonna 2015. Silloin jäi eläkkeelle kirjastoavustaja ja ketään ei palkattu tilalle, vaan työt jaettiin kirjaston henkilökunnalle. Seuraavaksi jäi eläkkeelle kirjastojohtaja vuonna 2016. Ketään ei palkattu tilalle, vaan esimies- ja suunnittelutehtävät lisättiin kulttuurisihteerille ja asiakaspalvelu- ja kokoelmanhoitotehtävät kirjaston henkilökunnalle. Kirjastoautonkuljettaja jäi eläkkeelle 2019. Ketään ei palkattu tilalle. Kirjastoauton kuljetus ostetaan ostopalveluna ja kokoelma- ja asiakaspalvelutehtävät siirrettiin kirjaston henkilökunnalle. Kirjastonhoitaja jäi eläkkeelle 1.7.2020. Ketään ei palkattu tilalle. Kokoelma- ja asiakaspalvelutehtävät siirrettiin kulttuurisihteerille ja kirjaston henkilökunnalle.

ONNEKSI kirjaston ja kulttuuritoimen työntekijöiltä on löytynyt joustoa ja yhteishenkeä tehtävien hoidosta sovittaessa. Myös muissa kaupungin toimipisteissä on tapahtunut samanlaista virkojen ja toimien yhdistämistä. Toivottavasti kaikki jaksavat entisten ja uusien tehtävien yhdistelmän. Viime aikojen somepostailut kaupungin suojatyöpaikoista eivät ole juuri motivaatiota kohottaneet.

MYÖS käyttötaloudessa on tehty supistuksia viimeisen viiden vuoden aikana. On supistettu muun muassa ilmoituksista, kalustosta, musiikkiopiston oppilaspaikoista, avustuksista, opetus- ja kulttuuripalveluista, aineistosta ja matkakustannuksista. Lähes jokaista tilikohtaa on höylätty pienemmäksi. Kulttuuritalon tapahtumat ovat suurimmaksi osaksi ulkopuolisten tahojen, yhdistysten, artistien ja ohjelmatoimistojen järjestämiä. He maksavat tiloista vuokraa ja hoitavat itse tapahtumiensa kustannukset. Sivistyspalvelut ovat noin 1,3 prosenttia kaupungin budjetista ja josta kulttuuripalveluiden osuus on 0,43 prosenttia.

JATKAMME edelleen säästöjen tekemistä ensi vuoden talousarvioon. Se näkyy väistämättä palvelujen supistumisena. Vähemmällä rahalla ei vaan yksinkertaisesti saa samaa määrää kirjoja, tapahtumia tai aukioloa. Säästöjen keskellä pitää yrittää keskittyä siihen mitä jää, ei siihen mitä menetetään. Se on ainoa tapa jaksaa tulevaan. Eniten työssä motivoi kahvihuoneesta kuuluva nauru ja mukavat asiakkaat. Niitä molempia kirjasto- ja kulttuuritalossa on vaikeista ajoista huolimatta riittänyt.

HEIDI HUHTILAINEN
Kirjoittaja on kulttuurisihteeri ja kirjastotoimen vastaava