Uutiset (muokattu 20.1. 18:05) Jaana Selander

Varjobudjetti säilyttää kyläkoulut

Kylien yhteistyöryhmä esittelee kuntalaisten laatiman varjobudjetin maanantaina 19.10. Kiurusalissa kello 18.

Tilaisuus koskee talouden tasapainottamistyöryhmän esitystä Kiuruveden kaupungin talouden tasapainottamiseksi. Tilaisuudessa esitellään kuntalaisten yhteistyöryhmän laatima varjobudjetti. Budjetti sisältää kouluverkon säästöesityksen.
Lisäksi paikalle on kutsuttu vieraspuheenvuoroon kasvatustieteen tohtori Taina Peltonen, joka on aiemmin työskennellyt luokanopettajana, rehtorina ja sivistysjohtajana.
Tilaisuuteen kutsutaan kaupunginjohtaja, talouden tasapainottamistyöryhmä, keskeiset viranhaltijat, kaupunginhallitus sekä kaupunginvaltuusto.
Tilaisuus on myös avoin kaikille kuntalaisille.
– Olet lämpimästi tervetullut!
Kutsun ovat lähettäneet Anja Manninen, Markku Siponen, Sanna Tikkanen ja Jukka Mulari.

Luvassa lisää tietoa

Kuntalaisten yhteistyöryhmä esittää varjobudjetin, sillä kysyttäessä päättäjiltä kantaa talouden tasapainottamisryhmän kouluverkon säästöesitykseen, varsin yleinen vastaus on ollut, että vielä tarvitaan lisätietoa päätöksenteon tueksi.
– Kuntalaisten yhteistyöryhmän laatima varjobudjetti tuottaa omalta osaltaan tätä lisätietoa ja tarjoaa myös selkeän vaihtoehdon, tarvittavista säästöistä tinkimättä, Markku Siponen kertoo.
Varjobudjetti on laskettu mallilla, jossa kyläkoulut jatkaisivat ja suunniteltu uusi tai remontoitu yhtenäiskoulu on konsulttiyritys FCG-Perlaconin laskelmissa käytettyä pienempi.
Varjobudjetti on laadittu samoihin Perlaconin käyttämiin laskentapohjiin ja perustuu Kiuruveden kaupungin viranhaltijoiden Perlaconille tuottamaan taustatietoon sekä kaupungin vuoden 2019 tilinpäätöstietoihin.
Kaikki taustatiedot ja laskentataulukot ovat esillä ja arvioitavissa varjobudjetin julkaisun yhteydessä.
– Varjobudjetin yhteydessä nostetaan myös esille muutamia kouluverkon säästöesityksessä ilmenneitä tahattomia virheitä sekä ristiriitaisuuksia, joista on hyvä käydä tilaisuuden yhteydessä avointa keskustelua päättäjien, viranhaltijoiden ja kuntalaisten kesken. Tästäkin syystä toivomme mahdollisimman monen päättäjän osallistuvan tilaisuuteen.
Kuntalaisten yhteistyöryhmä kiittää kaupungin viranhaltijoita kaikesta siitä tiedosta, jonka he ovat varjobudjetin tueksi toimittaneet ja myös Perlacon on omalta osaltaan vastannut kysymyksiin kiitettävästi.