Vieraskynä (muokattu 20.1. 18:03) Kiuruvesilehti

Talouden tasapainottamisesta

Talouden tasapainottamisesta

KORONA-PANDEMIA koettelee kovin kourin seutumme elinkeinoelämää ja Kiuruveden kaupungin ja seutukunnan kuntien taloutta. Työttömyys kohosi pandemian seurauksena jo yli 17 prosenttiin. Kiuruveden kaupungille syntyy kuluvana vuonna ylimääräisiä kustannuksia koronatesteistä, suojavarusteista, henkilöstömenoista ja hoivakoti Kalliosydämen haltuunotosta kaikkiaan noin 660 000 euroa. Kustannuksia näennäisesti säästyy erikoissairaanhoidosta, jonka palvelujen käyttö jää alle budjetoidun. Sote-kuntayhtymä ennustaa tilinpäätöksensä 2020 olevan noin 900 000 euroa ylijäämäinen. Kiuruvesi, kuten muutkin kaupungit ja kunnat, on saanut valtionosuuksina kompensaatioita, jotka lähes kattavat pandemian hoidosta syntyneet ylimääräiset kulut. Pääministeri Marinin hallituksen budjettiesitys vuodelle 2021 sisältää niin ikään tukea kuntien talousahdinkoon.

KIURUVEDEN kaupungin ajankohtainen haaste on taseeseen kertynyt 3,4 miljoonan euron alijäämä. Alijäämä on syntynyt sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten ylityksistä ja verotulojen jäämisestä alle budjetoidun. FCG Perlacon Oy:n kanssa yhteistyössä laadittu talouden tasapainotusohjelma on vaativa. Vuosien 2020–2023 aikana tulee löytyä pysyviä menosäästöjä ja tulolisäyksiä yhteensä noin 2 miljoonan euron arvosta. Palveluja tulee järjestää uudella tavalla ja hinnoitteluun, maksuihin ja taksoihin, tulee puuttua. Toimenpiteillä on kiire, koska alijäämä on kurottava kiinni viimeistään 2023 tilinpäätöksessä. Alijäämän kertyminen voi yksinään aiheuttaa kriisikuntamenettelyn käynnistymisen. Tällä ohjelmalla, edellyttäen, että sotemenot eivät karkaa, kertynyt alijäämä saadaan kurottua vuoteen 2024 mennessä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi ohjelman muutoksitta 28.9.2020. Kaupunki on hakenut hyvin perustein harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta 2 miljoonaa euroa. Toivotaan, että hakemus tärppää.

PIDEMMÄLLÄ aikajänteellä vuoteen 2030 mennessä väestöennusteiden valossa tasapainon saavuttaminen edellyttää rakenteellisia muutoksia. Väki vähenee, ikääntyneiden suhteellinen osuus väestöstä kasvaa, kun taas nuorempien ikäluokkien osuus ja määrä vähenee. Työssäkäyvä väestönosuus vähenee ja huoltosuhde heikkenee. Väestönkehitys on huomioitava palvelurakenteessa. Lasten ja kouluikäisten määrä on ennusteiden mukaan vähenevä, vaikka kuinka kaikki toivoisimme muuta. Ohjausryhmän rohkeasti keskusteluun nostama ajatus yhtenäiskoulun perustamisesta, opetuksen keskittämisestä kaupungin taajamaan ja maaseutukoulujen lakkauttaminen vuoden 2025 alusta herätti odotetusti keskustelua kyläilloissa, lehtien palstoilla ja sosiaalisessa mediassa. Kylät järjestäytyivät yhdessä rintamassa puolustamaan koulujaan. Palautteen perusteella ohjausryhmä päätyi ottamaan käsittelyssä aikalisän. Kaupunginhallitus käsittelee yhtenäiskouluhanketta 26.10. ja valtuusto 9.11. Päätöksenteko asiassa kuuluu kaupunginvaltuustolle.

JOS valtuusto hyväksyy maaseutukoulujen lakkauttamiset, on silti vielä matkaa maaliin. Uusien tilojen ja/tai vanhojen peruskorjaaminen edellyttää suunnittelua ja siihen tulee varata määrärahat. Uusien tilojen rakentaminen ja myös peruskorjaus edellyttävät investointi- ja rahoituspäätöstä viimeistään vuonna 2023, että kaikki on lukuvuoden 2025–2026 alusta valmiina. Jos päätös yhtenäiskoulusta ja kouluverkosta ei synny nyt, niin jossakin vaiheessa asia nousee väistämättä uudelleen esille. Alati kasvaviin sotekustannuksiin ei muutoin löydy rahoitusta kuin raivaamalla tilaa kaupungin omassa päätöksenteossa olevista palveluista. Veroruuvi on jo aika pohjaan ruuvattu. Mikäli soteuudistus toteutuu vuoden 2023 alusta, se tuo ahdinkoon helpotusta. Soteuudistuksen toteutumisen tiedämme keväällä 2021, jos eduskunta hyväksyy mittavan lakipaketin. Olemme soteuudistuksessa lievästi hyötyjiä ja rahoitusvastuu ja samalla paine kasvavista sote kustannuksista siirtyy uudistuksen myötä valtiolle.

JARMO MUINIEKKA
Kiuruveden kaupunginjohtaja