Vieraskynä (muokattu 20.1. 18:03) Kiuruvesilehti

Elinvoima yhteistyön tulos

Elinvoima yhteistyön tulos

YKSIN ee kukkaan oo mittään! Tämä oli yksi suuresti arvostamani Einari Vidgrénin usein toistamista viisauksista ja johtamisen periaatteista, jonka tärkeydestä hän muistutti meitä Ponssen johtoryhmän jäseniä 2000-luvun alkuvuosina. Einarin johtamisopit olivat hyvin henkilökohtaisia, hänen persoonastaan kumpuavia ja käytännössä koeteltuja. Mikä parasta, tuo ja monet muut Einarin ajatukset ovat tänään – lähes päivälleen kymmenen vuotta hänen kuolemansa jälkeen – edelleen vahvasti mukana ponsselaisten tavassa toimia. Ne ovat erottamaton osa yhtiön dna:ta.

LUOTTAMUS ja aito yhteistyötahto ovat paitsi yritysten, myös kuntien elinvoiman tärkeitä rakennuspuita. Ne madaltavat raja-aitoja, ne rohkaisevat jakamaan menestystä ja ne auttavat löytämään ratkaisuja ristiriitaisiin kysymyksiin ja päätöksentekotilanteisiin. Erityisesti yrityksistä puhuttaessa tärkeää on huomata, että yhteistyötahdossa ei ole kyse nollasummapelistä: Siitä että toisen voitto on aina toisen tappio. Menestys säteilee aina laajemmalle, se lisää hyvinvointia kaikille.

MIKÄ on pankin rooli toimialueensa elinvoiman edistäjänä? Perinteinen rahaa korostava näkökulma on luonnollisesti tänäänkin tehtävistä keskeinen. Lähes kaikki yritysten investoinnit ja henkilöasiakkaiden asuntohankkeet jäisivät toteutumatta, mikäli ne pitäisi rahoittaa etukäteen säästämällä. Rahoituksen rinnalla pankin perinteistä toiminta-aluetta ovat varallisuudenhoitoon, vakuuttamiseen ja maksuliikkeen hoitamiseen liittyvät asiantuntijapalvelut.

YRITYSASIAKKAIDEN ja pankin välinen suhde ei rajoitu kuitenkaan välttämättömien peruspalvelujen tarjoamiseen. Jokainen yrittäjä tarvitsee keskustelukumppanin, jonka kanssa voi vaihtaa ajatuksia yrittämiseen liittyvistä asioista ilman pelkoa, että tarinat lähtevät leviämään. Pankin edustaja onkin monelle yrittäjälle yksi niistä keskustelukumppaneista, jonka mielipidettä kysytään hyvin varhaisessa vaiheessa esimerkiksi sukupolvenvaihdosta tai muuta yritysjärjestelyä suunniteltaessa. Mitä suurempi hanke tai investointi, sitä tärkeämpää on sen testaaminen ennakkoon ennen toimeen ryhtymistä.

MIKKO PAANANEN
OP Ylä-Savon toimitusjohtaja