Vieraskynä (muokattu 25.3. 15:09) Kiuruvesilehti

Kiurukkaiden plussummapeliä

Kimmo Kivelä

ALOITTAESSANI Kiuruveden seurakunnan kirkkoherrana, olen nähnyt tärkeäksi seurakunnan yhteistyön kansalaisyhteiskunnan kanssa. Olen kutsunut paikallisia yrittäjiä vapaamuotoiseen ajatustenvaihtoon.

YRITTÄJILLÄ ja seurakunnalla on paljon yhteistä, vaikka sitä ei tule heti ajatelleeksi. Kirkossa ymmärretään, että luomisen perusteella jokainen ihminen on arvokas ja tärkeä, myös työtä tekevä ja tarjoava yrittäjä. Yrittäjän ja hänen läheistensä jaksaminen on joka-aikainen kysymys ja erityisen ajankohtainen korona-pandemian aikana. Yrittäjät ovat sitoutuneita työhönsä ja monille seurakuntien työntekijöille tuttu myötätuntouupumus tuskin lienee vierasta yrittäjillekään.

LUTERILAISESSA kulttuurissa työn tekemistä on arvostettu korkealle. Työ ymmärretään kutsumuksena ja tapana palvella Jumalaa. Lutherin mielestä ainoastaan prostituutio, koronkiskonta sekä luostareissa tehtävä työ eivät olleet Jumalan palvelemista. Viimeksi mainittuun lienee vaikuttanut uskonpuhdistajamme omat traumaattiset
kokemukset. Työ on murroksessa, työyhteisön merkitys korostuu aikana, jolloin perinteisten yhteisöllisten siteiden, kuten suvun ja perheen, merkitys on ohentunut.

IHMISEN terveyden, onnellisuuden ja hyvinvoinnin näkökulmasta olisi tärkeää, että työllä on jokin suurempi merkitys. Eräässä työhyvinvointiraportissa havaittiin, että joka neljäs alle 40-vuotias pitää työn sisällöttömyyttä ja merkityksettömyyttä suurimpana uhkana työkyvylleen. Itseään säästämättä ja työtä tarjoten yrittäjät ovat rakentamassa yhteistä hyvää. On hienoa, että jumalanpalvelusten kirjassa on esirukous, jossa muistetaan yrittäjiä. Soisin tätä rukousta käytettävän useammin kansakirkkomme jumalanpalveluksissa.

JOSSAIN päin Suomea seurakuntien apu on ollut korvaamatonta, kun yrityksessä on ollut vaikkapa onnettomuus tai kriisitilanne. Seurakuntien työntekijät ovat saattaneet olla rohkaisemassa ja auttamassa niin työntekijöitä kuin yrityksen johtoakin. Joskus seurakunta voi olla eräänlainen palokunta, joka tarvittaessa tulee paikalle. Ehkäpä kuitenkin mieluummin normaalitilanteessa, eikä vasta silloin, kun tilanne on jo päällä. Olen ilahtunut saamistani vierailukutsuista paikallisiin yrityksiin.

LIENEE rajattomasti mahdollisuuksia seurakunnan ja yrittäjien yhteistyön syventämiseen. Se voi olla hiljaista kuuntelemista, yhdessä toteutettavia jumalanpalveluksia tai saunailtoja Hyvölänniemessä. Mielikuvituksella ei ole rajoja.

TALOUDELLINEN toimeliaisuus ymmärretään usein kapea-alaisesti nollasummapeliksi. Edesmennyt vuorineuvos Gustav von Herzen puhui plussummapelistä. Yhteistyön ja keskinäisen luottamuksen ilmapiirissä luodaan uutta ja parempaa, jossa kaikki ovat saamapuolella. Tällaiseen yhteistyöhön haluan kutsua seurakuntaa ja yrittäjiä sekä muitakin tahoja pelaamaan samalla puolella.

Kirjoittaja on Kiuruveden seurakunnan kirkkoherra