Jaana Selander

Kiuruvesi kehittää uusia palveluratkaisuja

Seitsemän pohjoissavolaista kuntaa valittiin pilottikunniksi kehittämään uusia palveluratkaisuja maakunnallisessa hankkeessa. Mukana ovat Kiuruvesi, Rautalampi, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Tervo, Tuusniemi ja Vesanto.

Osallisuudella uusia palveluratkaisuja ja hyvinvointia Pohjois-Savoon -hankkeeseen haettiin mukaan kuntia, joilla on kehittämistarve asukkaiden hyvinvointiin tai palveluihin liittyen. Kaikkien kuntien kehittämisteemat ovat erilaisia ja projektipäällikkö Seija Korhosen mukaan se on hyvä asia.

– On rikkaus, että saimme mukaan hyvin erilaisia kehittämisideoita. Nyt lähdetään työstämään mm. luontoläheistä koko kylän kohtaamispaikkaa, lähipalvelujen kehittämistä ikäihmisille ja kylille sekä palvelujen toria eri sektoreiden välisenä yhteistyönä. Myös yrittäjien osallisuutta vahvistetaan.

– Mielenkiintoista on myös tutkailla kulttuuritoiminnan mahdollisuuksia kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä, Korhonen kertoo.
Seuraavaksi pilottien kanssa toteutetaan osallisuuden nykytilan arviointi haastattelemalla ja hyödyntäen Kuntaliiton kehittämää arviointityökalua. Korhonen saa myös työparin, kun kumppanuuskoordinaattori Elina Huerta Leppävirralta aloittaa 8. maaliskuuta.

Hanke kestää vuoden 2022 loppuun ja sen hallinnoinnista vastaa Kehittämisyhdistys Mansikka ry.
Hanketta rahoittavat Maaseuturahasto, Pohjois-Savon ELY-keskus sekä Pohjois-Savon kehittämisrahasto, Pohjois-Savon liitto.