Vieraskynä (muokattu 25.3. 14:06) Sanna Help

Erilaiset oppijat

Koulumaailmassa näkyy selvästi lasten erilaisuus. Olemme tietenkin kaikki erinäköisiä ja –kokoisia, mutta myös opimme asioita eri tavoin. Koulussa opittavaa riittääkin. Oppiaineiden lisäksi koulussa opetellaan sosiaalisia taitoja, yhteisiä sääntöjä, itsestä ja toisista huolehtimista. Taitoja, joita elämässä tarvitaan aina. Erilaisuus näkyy myös siinä, miten taitoja omaksutaan. Osa lapsista oppii nopeasti ja osaa soveltaa niitä taitavasti. Toiset taas tarvitsevat toistoa toiston perään ja siltikin taito voi olla hataralla pohjalla.

–Ettekö te sano sille huonosti käyttäytyvälle lapselle, että on kunnolla? Saattaapa näin kuulua sellaisen suusta, jolla ei koulumaailmaan ole kovinkaan isoa kosketuspintaa ja suppea näkökanta muutoinkin. Sanotaanhan sitä, ja monesti.

Se, miksi toivottua muutosta käyttäytymisessä ei tapahdu tai tapahtuu hitaasti, voi johtua monesta asiasta ja usein ne vielä nivoutuvat yhteen. Lapsi on voinut kokea traumaattisen kokemuksen, hänellä voi olla tarkkaavuuden pulmia tai neurologinen oire. Nämä eivät välttämättä ulospäin näy. Silloin taitojen oppimiseen lapsi tarvitsee tukea ja usein monialaista osaamista.

Hyvällä ja tiiviillä yhteistyöllä, johon myös koti on sitoutunut, saadaan parhaita tuloksia. Ei hetkessä, mutta pitkäjänteisellä työllä kyllä. Ikäviä asioita ei lakaista koulussa maton alle ja ne käsitellään lasten kanssa. Niin riitojen kuin kiusaamisasioiden käsittely on oppimistilanne lapsille, sekä paikka pohtia miten jatkossa toimitaan ja tarvitaanko tähän kenties myös koulun ulkopuolista apua.

Kun ymmärretään erilaisuus, myös suvaitsevaisuus lisääntyy. Kuten me aikuisetkin teemme ja koemme asioita eri tavoin, näin tekevät myös lapset. Yhtä arvokkaita silti kaikki olemme. Suvaitsevaisuudella kitketään kiusaamistakin mielestäni tehokkaasti. On oikeasti totta, että erilaisuus on rikkautta. Jokaisessa lapsessa on hyvää ja voimavaroja, joita esiin nostamalla saadaan tuettua lasta erilaisten taitojen oppimisessa.

Kirjoittaja on Lahnajoen koulun opettaja