Jaana Selander

Kaikki 5-vuotiaat eivät ehkä kuulu esiopetuskokeiluun

Kiuruvesi on valikoitunut kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Kokeilu alkaa elokuussa 2021. Kokeilukunnat on valittu satunnaisotannalla, eikä kunta ole voinut itse hakeutua kokeiluun mukaan.

Kokeilun järjestäjinä ovat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja Aalto-yliopisto. Kokeilun taustalla on yliopiston tieteellinen tutkimus.
Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa lisäämällä lasten osallistumista esiopetukseen osana varhaiskasvatusta. Kokeilussa kehitetään esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta eri näkökulmista, selvitetään varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen jatkumoa, tutkitaan huoltajien palveluvalintoja sekä kerätään tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Kokeilua varten Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsee kunnasta ne varhaiskasvatusyksiköt, jossa kokeilua tullaan järjestämään. Näissä yksiköissä tulee olla mahdollisuus esiopetuksen järjestämiseen. Tämän lisäksi ministeriö tekee myös päätöksen siitä, ketkä kunnan alueella asuvista viisivuotiaista valitaan kokeiluun mukaan. Nämä päätökset tehdään ministeriössä maaliskuun aikana.

Koeryhmään kuuluvien lasten huoltajille postitetaan kokeilusta tiedote kotiin. Tiedotteen mukana olevien ohjeiden mukaan huoltajat hakevat lapsensa mukaan kokeiluun.
– Eli tämä tarkoittaa sitä, että todennäköisesti kaikki viisivuotiaat eivät kuulu kokeiluryhmään, mutta voivat toki osallistua muuten varhaiskasvatuksen toimintaan. Toivomme tietysti, että mahdollisimman moni halukkaista perheistä pääsisi tähän kokeiluun mukaan, tiedottaa varhaiskasvatuksen johtaja Eeva Peltola.