Isoimmat investoinnit viime vuonna olivat jäteveden puhdistamon peruskorjaus (n. 1,7 miljoonaa euroa) ja Virranrannan palvelukeskuksen peruskorjaus (noin 820 000 euroa), johon saatiin ARA:n avustus 222 154 euroa. Kiuruvesi oli varautunut talousarviossa neljän miljoonan investointeihin, ne toteutuivat alle budjetoidun.
Kaupunki, Uutiset Jaana Selander

Ylijäämä toi helpotuksen, sopeutus jatkuu

Hallinto- ja talousjohtaja Anne Koljonen ja kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka ovat iloisia, että Kiuruvesi sai valtiolta koronatukea, valtionosuuksia tuli viime vuonna 5 miljoonaa enemmän kuin vuonna 2019.

Vaikka Kiuruveden kaupungin viime vuoden tilinpäätös oli 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja sillä kyetään kattamaan aikaisempien tilikausien alijäämät (3,4 milj.euroa), on Kiuruveden elettävä suu säkkiä myöten. Kiuruveden kaupungin hallinto- ja talousjohtaja Anne Koljonen kertoo, että vuoden 2020 ylijäämästä ei jää merkittäviä säästöjä taseeseen (7 873 euroa).
– Positiivista on se, että alijäämä on saatu katettua kuntalain edellyttämässä aikataulussa.

Koljosen mukaan kuluvana vuonna ja tulevina vuosina tulee Kiuruvedellä tehdä edelleen talouden tasapainotusohjelman mukaisia säästötoimenpiteitä ja huomioida väestörakenne ja siitä johtuva palvelutarve.

Kiuruveden kaupungin viime vuoden hyvää tulosta selittää kuntatalouden tukipaketti koronapandemiasta selviämiseen. Kiuruvesi sai palvelujen valtionosuuden lisäyksenä tukea noin 1,9 miljoonaa euroa, yhteisöveron jako-osuuden 10 prosenttiyksikön korotuksena 453 317 euroa ja vielä harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen 900 000 euroa.

Lisäksi perusopetukseen ja lukiokoulutukseen tuloutettiin valtionavustusta, ns. koronatukea, 79 200 euroa, tälle vuodelle jää käytettäväksi 152 980 euroa.

Vuonna 2020 kaupungin saama tukipaketti oli yhteensä 3,3 miljoonaa euroa. Kaikkiaan valtionosuuksia, jotka sisältävät myös verotulomenetysten kompensaatiot, kertyi noin 5 miljoonaa enemmän kuin vuonna 2019.

Kokonaisverokertymä ylitti edellisen vuoden kertymän miljoona euroa eli 4,25 %. Kunnallisveron tuotossa oli kasvua 4,26 %. Kunnallisveron tuottoon vaikutti veroprosentin korotus vuodelle 2020 ja toisaalta kasvanut työttömyys.
– Kaupungin vuosikate parani tuntuvasti. Vuosikate oli 7,4 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna oli 359 400 euroa. Vahva vuosikate mahdollisti lainojen lyhentämisen niin, että kaupungin velkamäärä pieneni –1,3 miljoonaa euroa, sanoo kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka.

Anne Koljonen muistuttaa, että vuosi 2020 oli poikkeuksellinen kuntataloudessa.
– Tällaisia tukipaketteja ei enää tulevina vuosina tulla näkemään ja kaupungin tulot ja menot tulee sopeuttaa niihin raameihin mitä jatkossa tulemme saamaan. Olemme palaamassa ns. normaaliin kuntatalouden tilanteeseen.

Kulurakenne raskas

Talouden haaste on Koljosen mukaan edelleen se, että kulurakenne on liian raskas kertyviin tuloihin verrattuna, kun otetaan huomioon tulevaisuudessa väestön ikääntyminen ja eläköityminen ja veropohjan kapeneminen.
– Kiuruveden kaupungin palveluverkon tulee muotoutua palvelutarpeen mukaan. Laadukkaita ja kuntalaisille sopivia palveluita pitää jatkossa pystyä tuottamaan niillä resursseilla mitä meillä on.

Talous pitää saada tasapainoon siten, että käytettävissä olevat varat riittävät kaikkien tarvittavien palveluiden tuottamiseen, Koljonen sanoo ja lisää, että näitä asioita on huomioitu talouden tasapainotusohjelmassa.

Kiuruvedellä eletään talouden tasapainottamisohjelman mukaan, ohjelma hyväksyttiin valtuustossa syyskuussa 2020. Se sisältää talouden tasapainottamistoimenpiteitä vuosille 2020–2023.
– Toimenpiteiden avulla on tarkoitus saada noin kahden miljoonan euron toimintakatteen pysyvä alentuminen vuosien 2020–2023 aikana. Talouden tasapainottamiseen liittyvä työ tulee jatkumaan.

Talouden tasapainotusohjelman mukaisten säästötoimien tuloksena kaikki palvelukeskukset alittivat budjettinsa. Toimintakulut alittivat muutetun talousarvion noin 2,1 miljoonalla eurolla. Kaupungin henkilöstömenot jäivät alle muutetun budjetin 725 000 euroa.

Sote-kustannukset jatkavat ikääntymisen ja korkean sairastavuuden takia kasvuaan.
– Siksi soteuudistus on Kiuruveden kaupungin kannalta toivottava uudistus ja kaupunki on siinä lievästi hyötyjä. Eduskunta päättää sotelakipaketista kevään aikana.

Sotemenot ovat reilusti yli puolet kaupungin menoista. Ylä-Savon Sote-kuntayhtymä ylitti alkuperäisen talousarvion, mutta maltillisesti 477 000 euroa. Sote-kuntayhtymän toimintakuluja nostivat suojavarusteiden hankinta ja hoivakoti Kallionsydämen haltuunotto.
– Erikoissairaanhoidon käyttö kiri vajettaan kiinni loppuvuotta kohti ja budjetoitu määräraha ylittyi 5,5 prosentilla, Muiniekka jatkaa.

Taloutta tasapainotettu vuonna 2020

– Kaupungin omistaman kolmen metsätilan myynti 792 170 euroa (tulosvaikutus).
– Rytkyn päiväkodin lakkauttaminen, säästö noin 68 000 euroa (vuoden 2020 aikana).
– Kaupungin henkilöstöruokalan toiminnan loppuminen, säästö noin 25 000 euroa (vuoden 2020 aikana).
– Säästövapaiden purkaminen, säästö 24 200 euroa.
– Talous- ja henkilöstöhallinnon, asianhallinnan ja toimistopalvelujen keskittäminen, säästö noin 20 000–40 000 euroa.

Taloutta tasapainotetaan vuonna 2021

– Palvelukeskukset ottaneet käyttöön vuoden 2021 palvelumaksut.
– Kiinteistöveroselvityksen tekemiseen liittyvät toimet aloitettu.
– Koulu- ja kiinteistöselvityksen tekemistä varten on nimetty työryhmä ja työskentely aloitettu.
– Uuteen valtuustoon valitaan 29 jäsentä ja kokouspalkkioita alennettu.
– Keskustelut kiinteistönhoidon, liikuntapaikkojen, puhtauspalvelujen ynnä muiden vastaavien toimintojen yhteistyöstä aloitettu.