(muokattu 4.5. 13:37) Jaana Selander

Nykyinen kouluverkko on sopiva Kiuruvedelle

Keskustan kuntavaaliehdokkaita

Viimesyksyinen keskustelu Kiuruveden kouluverkosta talouden tasapainottamisohjelman yhteydessä oli tärkeä ja kuntalaisia aktivoiva vaihe. Ikävänä piirteenä kuitenkin syntyi vastakkainasettelu taajaman koulujen ja kyläkoulujen välille. Monien käänteiden jälkeen kaikki kyläkoulut saivat kuitenkin jäädä käyttöön. Tämä on hyvä asia. Onhan kyläkouluja remontoitu viime vuosien aikana suunnitelmallisesti ja Luupuvedellä on uusi koulurakennus.

Kyläkoulut ovat Kiuruvedelle tärkeä voimavara. Ne tuovat elinvoimaa sivukylille. Niillä on asukkaiden pitovoimaa edistävä vaikutus ja samalla ne mahdollistavat myös uusien asukkaiden muuttamisen kyläkoulujen lähelle. Näistä tulijoista olemmekin saaneet kuulla aiemman keskustelun yhteydessä. Nyt koronakriisinkin aikana on lisäksi huomattu, että hajauttaminen on hyödyllistä. Lisäksi oppilaiden koulumatkat pysyvät inhimillisinä ja lakisääteisissä rajoissa.

Tärkeää on kuitenkin myös se, että taajaman koulurakennukset ovat terveitä, turvallisia ja hyvässä kunnossa sekä oppilaille että henkilökunnalle. Sen vuoksi kaupunki on perustanut koulu- ja kiinteistöselvityksen, jossa puntaroidaan mikä olisi paras ratkaisu taajaman koulurakennuksille. Tämän työryhmän edistymisestä on luvattu tiedottaa asioiden edetessä.

Nyt kun oppivelvollisuusikää jatketaan ensi syksynä toiselle asteelle, on tärkeää että Kiuruvedellä on myös tätä koulutusta. Tämän takia on oleellista, että Kiuruvedellä on oma lukio, johon omilla oppilaillamme on mahdollisuus hakeutua. Lisäksi Hingunniemen hevostalouskoulutuksesta on hyvä pitää kynsin hampain kiinni.

Juha Nieminen, Markku Siponen,
Eero Kyllönen, Helena Juntunen,
Risto Juntunen, Juha Niemi, Kai Ruhanen,
Tuomo Saastamoinen

Kiuruveden keskustan
kuntavaaliehdokkaita