Lieskat löivät Kalajoen metsäpaloalueella. Palo eteni nopeasti kuivassa, turveperäisessä maastossa. Palorintamaa Kalajoella heinäkuussa 2021. Kuva: Anne Help