.Nämä pojat on kuvattu Ukrainassa, he ovat orpoja. Kuva: ADOBE
Uutiset Jaana Selander

Moni taho auttaa Ukrainasta pakenevia Kiuruvedellä ja lähiseudulla

Maahanmuuttotyön korrdinaattori Nina Herd Iisalmesta on lähestynyt alueen päättäjiä ja viranhaltijoita yleisohjeilla, miten auttaa ukrainalaisia. Kiuruvedelle ja Kiuruveden lähialueille on  saapunut jonkin verran jo ukrainalaisia, pääasiassa ukrainalaisia,  joilla on alueella tuttuja ja sukulaisia, tai he ovat olleet täällä kausityöntekijöinä tai olisivat olleet tulossa kausityöhön tänä kesänä muutenkin.

Jos saavut Ukrainasta Suomeen

Jos sinulla on biometrinen passi, voit oleskella Suomessa viisumivapaasti 3kk. Huomioi kuitenkin, että ilman oleskelulupahakemusta tai -lupaa sinulla ei ole oikeutta vastaanottokeskusten tai kuntien palveluihin.

Hakeaksesi tilapäisen suojelun perusteella turvapaikkaa, sinun tulee ilmoittautua poliisille tai rajaviranomaiselle. Suosittelemme tekemään tämän rajalla tai viimeistään heti kuntaan saapumisen jälkeen.

Poliisin ohjeistus turvapaikan hakemisen osalta Ylä-Savossa on seuraava: lähetä tiedot tilapäisen suojelu hakijoista sähköpostisoitteeseen ita-suomi@poliisi.fi.  Sähköpostiviestistä tulee ilmetä ilmoittajan nimi ja yhteystiedot, sekä ukrainalaisten tilapäisen suojelun hakijoiden lukumäärä aikuiset ja lapset eriteltynä. Poliisi on yhteydessä erikseen ja sopii ajankohdan hakemuksen vastaanottamiseksi.

Poliisi on erityisen kiinnostunut henkilöistä, jotka ovat erityisen haavoittuvassa asemassa, eli perheet, joissa alaikäisiä lapsia ja majoitusolosuhteet ovat huonot tai niitä ei ole. Heidät pyritään priorisoimaan ensimmäiseksi.

Hakemuksia otetaan tällä hetkellä vastaan vain Kuopion, Joensuun ja Mikkelin poliisiasemilla. Poliisiasemille saapuu päivittäin runsaasti hakijoita itsenäisesti ja odotusajat voivat venyä epäinhimillisen pitkiksi. Vaarana on, että hakemusta ei ehditä vireyttää ja odotus menee hukkaan. Pyrimme siis estämään tällaisen tilanteen syntymisen varaamalla aikoja sähköpostin kautta.

Turvapaikkaa kannattaa  hakea turvapaikkaa tilapäisen suojelun perusteella. Tilapäistä suojelua koskeva hakemus käsitellään huomattavasti nopeammin kuin normaali turvapaikkahakemus. Lisätietoa tilapäisestä suojelusta saa https://migri.fi/tilapainen-suojelu.

Kun  oleskelulupahakemus on tehty koskien turvapaikkaa, on oikeutettu vastaanottokeskusten järjestämiin palveluihin.

Oleskelulupaa voi hakea myös muulla perusteella, kuten perhesiteen tai työpaikan perusteella. Kunnallisia palveluja, kuten sosiaali- ja terveyspalveluja tai kotoutumisen edistämisen palveluja, saadakseen tarvitaan  myönnetty oleskelulupa.

Oleskelulupahakemuksen jättämisen jälkeen voi hakea lapsille koulupaikkaa perusopetukseen. Tässä a auttaa Vastaanottokeskus (VOK).

Ukrainalaisille ei tehdä tällä hetkellä kielteisiä päätöksiä, jotka johtaisivat maasta poistamiseen

Työnteko-oikeus työperusteisella oleskeluluvalla

Työperusteisella oleskeluluvalla voi  työskennellä Suomessa, luvan määrittämällä tavalla.

Jos saa oleskeluluvan tilapäisen suojelun perusteella, voi työskennellä ja opiskella ilman rajoituksia. Työnteko-oikeutta ei ole ennen kuin  on olemassa päätös oleskeluluvasta.

Jos on Suomessa turvapaikanhakijana, saa tehdä ansiotyötä kolmen tai kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun olet hakenut turvapaikkaa. Raja on kolme kuukautta, jos on esittänyt voimassa olevan ja aidoksi todetun passin tai muun matkustusasiakirjan viranomaiselle. Raja on kuusi kuukautta, jos ei ole esittänyt matkustusasiakirjaa.

Jos on Suomessa viisumivapaasti ja haluaa työskennellä, voi tehdä töitä tietyissä tehtävissä. Jos  työpaikka on Suomessa, voi hakea oleskelulupaa myös sen perusteella. Oleskelulupahakemuksen voi jättää verkossa Enter Finlandissa tai Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä.

Jokaisella oikeus kiireelliseen sairaanhoitoon

Suurinta osaa Kelan etuuksista voi saada vasta, jos henkilö aikoo oleskella Suomessa vakinaisesti. Oikeus etuuksiin voi syntyä myös työnteon perusteella. Joissakin tilanteissa henkilöllä voi kuitenkin olla oikeus välttämättömään toimeentuloon. Lisäksi jokaisella on oikeus kiireelliseen sairaanhoitoon Suomessa. Turvapaikanhakijoiden, myös tilapäisen suojelun perusteella hakevien, toimeentulosta ja terveyspalveluista vastaa vastaanottokeskus.

Ilmoita maahanmuuttovirastolle, jos järjestät kuljetuksia Suomeen

Maahanmuuttovirasto on avannut verkkosivuilleen lomakkeen, jolla kuljetuksia järjestävät vapaaehtoiset voivat ilmoittaa tulijoista.

 Kiireellistä apua

Kiireellisessä avussa, välittömässä hoidon tarpeessa tulee soittaa 112. Kiireellinen sosiaalipäivystys toimii Kiuruvedellä arkisin klo 8-16. Puh. 040 7126992, 040 7126738

Kiireellisestä sosiaalipäivystyksestä virka-ajan ulkopuolella Kiuruvedellä vastaa Pohjois-Savon sosiaalipäivystys, puh. 044 718 3930

Iisalmen kaupungin maahanmuutto- ja pakolaispalvelut ohjaa ja neuvoo turvapaikkahakemusten tekemiseen poliisiviranomaisten kanssa. Palvelu auttaa työperäisen oleskeluluvan hakemisessa ja tarjoaa kotoutumisen edistämisen palveluja Ylä-Savon alueella oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille tulosyystä riippumatta.