Kotihoidossa ja asumispalveluissa voi olla viivästyksiä. Kuva: JAANA SELANDER
Puheenaihe, Uutiset Jaana Selander

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto vaikuttaa sotekuntayhtymän kotihoitoon ja asumispalveluihin Kiuruvedellä

Tehyn ja SuPerin ylityö- ja vuoronvaihtokiellot saattavat vaikuttaa Ylä-Savon Sote -kuntayhtymän tarjoamaan kotihoitoon ja asumispalveluihin. Tehyn ja SuPerin julkistama ylityö- ja vuoronvaihtokielto kunta-alalla kiristyi  syyskuun alussa. Näin tiedottaa Ylä-Savon Sote -kuntayhtymä.

Kiellon aikana työntekijät ovat töissä ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti, mutta eivät tee ylitöitä eivätkä vaihda vuoroja. Tehtäviä järjestetään niin, että tilanne vaikuttaa asiakkaiden ja potilaiden palveluun mahdollisimman vähän ja siten, että potilas- ja asiakasturvallisuus ei vaarannu.

Kotihoidon osalta henkilöstövaje voi vaikuttaa asiakkaiden kotihoidon jonotusaikaa pidentävästi ja palveluihin muun muassa siten, että asiakaskäyntejä saatetaan joutua siirtämään toiseen ajankohtaan, käyntejä yhdistetään tai käyntejä korvataan etäpalveluna tai puhelimella. Asumispalveluissa henkilöstövaje voi pitkittää asiakkaiden jonotusaikaan asumispalveluihin. Tilanne voi näkyä arjessa sovittujen asioiden ajankohdan muutoksina.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee SOTE-sopimusalan ja KVTESin piirissä olevia Tehyn ja SuPerin työsopimussuhteisia jäseniä mukaan lukien työsopimussuhteiset esihenkilöt.