Laajempaa konkurssiaaltoa ei ole odotettavissa, mutta yritysten näkymät ovat heikentyneet. Kuva: JAANA SELANDER
Uutiset, Yrittäjyys (muokattu 16.9.2022) Jaana Selander

Pohjoissavolaisista yrityksistä 35 prosenttia kertoo kannattavuutensa heikkenevän – kasvavat korkomenot ja sähkön hinnannousu hirvittävät

TOIMITUS

 Pohjois-Savossa noin 35 prosenttia yrityksistä kertoo kannattavuutensa heikkenevän – kasvavat korkomenot ja sähkön hinnannousu hirvittävät, tämä tulee esiin Kauppakamarien tuoreesta talouskyselystä.

Yritykset kamppailevat nopeasti kohonneiden energiakustannusten kanssa ja synkkenevät näkymät taloudessa vaikuttavat laajasti suomalaisiin yrityksiin. Kauppakamarien kyselystä selviää, että valtakunnallisesti kohonneet sähkön hinnat vaikuttavat heikentävästi noin 72 prosenttiin yrityksistä ja korkojen nousu huolettaa noin 64 prosenttia yrityksistä. Kyselyyn vastanneista yrityksistä jopa 76 prosenttia odottaa yrityksensä tuotantokustannusten kohoavan loppuvuoden aikana.

Talouskyselystä selviää, että jopa 39 prosenttia vastanneista yrityksistä arvelee toimipaikkansa kannattavuuden heikentyvän kuluvana vuonna paljon tai jonkin verran vuoteen 2021 verrattuna.  37 prosenttia vastaajista kertoo kannattavuuden pysyvän ennallaan ja 24 prosenttia kertoo yrityksensä kannattavuuden parantuvan paljon tai jonkin verran. Pohjois-Savossa arvio kannattavuuden heikentymisestä on hieman pienempi, noin 35 %. Kannattavuuden ennakoidaan parantuvat muuta maata hieman paremmin, noin 28 % arvioi kannattavuuden paranevan paljon tai jonkun verran.

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvistin mukaan talouden synkkenevällä kuvalla on laajalti negatiivisia vaikutuksia yritysten toimintaan, sillä epävarmuuden kasvu heikentää toimintaympäristöä ja vaikuttaa myös kuluttajien ostokäyttäytymiseen.

– Keväällä taloutta kannatteli vielä yksityisen kulutuksen elpyminen, mutta jatkossa ostovoiman supistuminen uhkaa taittaa talouden tukijalan, eli kotitalouksien kulutuksen. Rajalliset rahat menevät kohonneiden sähkölaskujen ja kasvaneiden korkokulujen maksamiseen, eikä ruokakauppalaskuihinkaan näytä olevan tulossa helpotusta, mikä jättää vähemmän tilaa muulle kulutukselle, sanoo Appelqvist.

 – Pohjois-Savossa tilanteessa on hitusen positiivisempi vire koko maahan verrattuna, kuitenkin erityisesti energian kustannukset haastavat. Itä-Suomen tuulivoimarakentaminen pitää saada ratkottua nopeasti. Pohjois-Savossa on potentiaalia ja kiinnostusta biokaasuun ja vetyyn. Omalla kestävällä energiatuotannolla voimme olla pitkässä jänteessä kilpailukykyinen. Investoinnit pitää saada käyntiin pikimmiten. Tähän tarvitaan kansallista ja EU-tukea, painottaa Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen.

Kasvavat korkomenot syövät uskallusta investoida

Korkojen nousu aiheuttaa huolta myös yrityksissä. Kauppakamarikyselyn mukaan jopa 64 prosenttia vastanneista yrityksistä on hyvin huolissaan tai jonkin verran huolissaan korkojen noususta. Noin kolmannesta yrityksistä korkojen nousu ei huoleta.

Avoimissa vastauksissa korostetaan nousseiden korkojen syövän investointihalukkuutta ja kasvavien lainakorkojen hirvittävän velallisia yrityksiä.

– Riskinä on, että suhdannekehitykseen liittyvän epävarmuuden ja kiristyvien rahoitusolosuhteiden yhdistelmä leikkaa jatkossa yritysten investointimahdollisuuksia. Silloin talouden negatiivinen kierre vahvistuu ja myös pidemmän aikavälin kasvupotentiaali heikkenee, Appelqvist toteaa.

 Sähkön hinnannousu hirvittää

Kyselyn mukaan sähkön hintojen nousulla on merkittävästi tai jonkin verran heikentävä vaikutus noin 72 prosenttiin vastanneista yrityksistä. 23 prosenttia kertoo, että sähkön hinnan nousulla ei toistaiseksi ole ollenkaan vaikutusta tai se jopa hieman parantaa tilannetta.

Appelqvistin mukaan yritykset eivät pysty loputtomiin siirtämään kustannuspaineita asiakashintoihin, sillä sähkön ja polttoaineiden korkeat hinnat syövät myös kuluttajien kukkaroa.

Kyselyyn vastanneista yrityksistä 76 prosenttia odottaa tuotantokustannusten nousevan merkittävästi tai jonkin verran loppuvuoden aikana. 22 prosenttia arvioi tuotantokustannusten pysyvän ennallaan ja vain 2 prosenttia arvioi tuotantokustannusten laskevan.

– Yritysten näkemyksiä tuotantokustannusten kehityksestä voi pitää osin jopa liian pessimistisenä. Maailmantalouden suhdanteen viilenemisen myönteinen kääntöpuoli liittyy siihen, että samalla tuotantokustannusten nousupaine hellittää, kun kysyntä laskee raaka-ainemarkkinoilla, sanoo Appelqvist.

Yrityksistä 23 prosenttia kertoo konkurssiriskinsä kohonneen merkittävästi tai jonkin verran raaka-aineiden hintojen nousun, saatavuusongelmien tai Venäjän sotaan liittyvien pakotteiden takia. 73 prosenttia vastasi, ettei konkurssiriski ole kohonnut ollenkaan.

0 Laajempaa konkurssiaaltoa ei ole toistaiseksi odotettavissa, mutta selvää on, että yritysten näkymät ovat heikentyneet. Avoimissa vastauksissa useat yritykset kertovat kykenevänsä tällä hetkellä suunnittelemaan toimintaansa vain lyhyellä aikajanalla toimintaympäristön epävarmuuden vuoksi, toteaa Appelqvist.

Kauppakamarien talouskysely tehtiin 5.-7.9.2022 ja siihen vastasi 2658 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Pohjois-Savosta kyselyyn vastasi 115 yritystä.