(muokattu 2.1.2023) Aku Laatikainen

Myös pk-yrityksiä pitää tukea sähkökriisissä – välilliset vaikutukset leviävät koko aluetalouteen ja työllisyyteen

Tarja Arbelius ja Paula Aikio-Tallgren

Sähkötukea pitää jakaa sähkökriisin kärjistyessä myös pk-yrityksiin. Sadat pienet ja keskisuuret yritykset ovat Pohjois-Savossa mahdollisesti vielä tukalammassa tilanteessa kuin kotitaloudet, joiden sähkölasku on noussut ja uhkaa nousta vielä tulevina talvikuukausina.

Sähkömarkkinoiden tilanne on tällä hetkellä vaikea ja on pelättävissä, että tilanne kiristyy edelleen pakkaskuukausien aikana. Varsinkin pörssisähkön varassa olevien yritysten sähkölasku uhkaa nousta kohtuuttomaksi.

On selvää, että yrityksiä pitää tukea jollain tavalla. Koska muut maat tukevat omia yrityksiään, on tästä tullut kilpailukykykysymys. Lokakuun lopulla tekemämme jäsenkysely osoitti, että merkittävä osuus pk-yrityksistä harkitsi jo tuolloin tuotannon supistamista tai lakkauttamista talvikuukausien ajaksi kohtuuttomaksi kohonneiden sähkölaskujen vuoksi.

Välilliset vaikutukset leviävät yksittäisestä yrityksestä koko aluetalouteen ja työllisyyteen. Suomen Yrittäjät korostaa, että tuki pitää kohdistaa niille, jotka sitä oikeasti tarvitsevat. Suomella ei ole varaa jakaa tukea avokätisesti kaikille. Tämä on tärkeä huomioida julkisen talouden tilanteessa. Juuri nyt ei kukaan näytä kantavan riittävää huolta sähkötuen vaikutuksista julkiseen talouteen.

Yrittäjät on pitkään kannustanut hallitusta valmistelemaan kaiken varalta yrityksille tukimallia ja esittänyt hallitukselle yritysten energiatukea. Malli on toimialariippumaton ja kannustaa säästämään energiaa. Mallissa tuettaisiin valtiokonttorin toimesta yrityksiä, joiden sähkölasku on noussut merkittävästi vertailukaudesta eli alkutalvesta 2021.

Tämä tukimalli pitää ottaa käyttöön samaan aikaan kotitalouksien sähkötuen kanssa. Savon Yrittäjät varoittaa kuitenkin tukimalleista, jotka vähentävät sähkön tarjontaa ja lisäävät sähkön kysyntää. Mikäli näin käy, se vain kärjistää ongelmia.

Tarja Arbelius, Savon Yrittäjien puheenjohtaja

Paula Aikio-Tallgren, Savon Yrittäjien toimitusjohtaja