Suomessa metsä kasvaa enemmän kuin sitä hakataan, metsä on hyvä hiilinielu. Kuva: JAANA SELANDER