Vapaaehtoiset harjoittelivat etsintää viime keväänä. Kuvassa etsintöjen johtopaikka. Kuva: SEPPO MÄÄTTÄ
Ihmiset, Uutiset Jaana Selander

Vapepa kouluttaa Korvikossa – vapaaehtoiset auttavat esimerkiksi etsinnöissä ja onnettomuuksissa

Kirsi Haapea

Korvikon kylätalossa järjestetään loka-marraskuussa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun peruskurssi ja etsintäkurssi. Kaikille avoimet kurssit ovat maksuttomia.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa auttaa viranomaisia esimerkiksi etsinnöissä ja onnettomuustilanteissa. Vapepan paikallistoimikunnat järjestävät koulutuksia alueillaan. Kiuruveden koulutukset järjestää Vapepan Ylä-Savon paikallistoimikunta yhdessä SPR:n Savo-Karjalan piirin ja Korpijoki-Ohenmäki -kylät ry:n kanssa.

Nelituntisella peruskurssilla 30. lokakuuta käydään läpi Vapepan toimintaa ja tutustutaan Vapepan jäsenjärjestöjen ylläpitämiin hälytysryhmiin ja vapaaehtoisten toimintaan viranomaisten tukena. Kouluttajana on Osmo Tolonen.

Etsinnän peruskurssi 11.11. kestää 8 tuntia. Seppo Määtän vetämään kurssiin sisältyy käytännön harjoittelua maastossa.

Vapepasta tulee ensimmäiseksi mieleen kadonneiden etsinnät metsästä. Useimmat marjastajat ja sienestäjät pitävät puhelinta mukanaan ja käyttävät karttasovelluksia. Siksi maastoetsinnät ovat vähentyneet.

– Nykyään yli puolet etsinnöistä sijoittuu taajamiin. Muistisairaiden etsinnät taajamissa ovat lisääntyneet, Seppo Määttä kertoo. Hän toimii Vapepassa useissa eri tehtävissä ja on SPR:n Iisalmen osaston ensiapu- ja valmiusryhmän vetäjä.

Pohjois-Savossa Vapepa hälytetään etsintöihin keskimäärin kymmenkunta kertaa vuodessa. Tänä vuonna syyskuun loppuun mennessä etsintöjä on ollut 8. Myös Kiuruvedellä on ollut tehtäviä.

Paikallistuntemusta tarvitaan etsinnöissä ja omaisten, läheisten ja kyläläisten apu on tervetullutta. Etsintöjä johtaa aina poliisi. Vapepa avustaa viranomaisia etsinnöissä ja muissa hälytystehtävissä. Vapepalaiset johtavat vapaaehtoisten toimintaa.

– Jos esimerkiksi etsintöihin tulee sellaisia vapaaehtoisia, joilla ei ole Vapepan koulutusta, heille annetaan pikakoulutus ja he lähtevät kokeneemman etsijän mukaan.

Vapepalaisilla on muitakin tehtäviä kuin etsintä, esimerkiksi ensihuolto onnettomuustilanteissa. Se voi käsittää evakuointia, majoitusta, muonitusta, liikenteenohjausta ynnä muita viranomaisten määräämiä tehtäviä.