Uutiset (muokattu 20.1.2021) Kiuruvesilehti

Savottaan uusi valtuusto

METSÄNHOITOYHDISTYS Savotan uudet valtuutetut vuosille 2017-2020 on valittu. Kiuruveden metsänhoiotyhdistys ja Savotta fuusioituvat vuoden alussa. Uusi valtuusto valittiin 4.-25.11. järjestetyissä postivaaleissa. Ääntään käytti molemmissa vaalipiireissä yhteensä 37 % jäsenistä. Valtuustoon valittiin 29 jäsentä, joista 5 Kiuruvedeltä ja 24 nykyisen Savotan jäsenistä.
– Äänestysaktiivisuus osoittaa, että metsäasiat kiinnostavat ja että metsänhoitoyhdistystoiminnalla on metsänomistajien luottamus. Nyt valitut valtuutetut tuovat monipuolista tietotaitoa yhdistyksen kehittämiseen, luonnehtii toiminnanjohtaja Rauno Karppinen.

VALTUUSTO käyttää jäsenten päätösvaltaa ja on metsänhoitoyhdistyksen ylin päättävä elin. Uudet valtuutetut ottavat tehtävänsä vastaan 1.1.2017. Valtuutetut toimivat tehtävässään neljä vuotta, eli 31.12.2020 saakka. Valituista kahdeksan on uusia metsänhoitoyhdistyksen valtuustossa.

VALTUUSTOON valituista 45 % on maanviljelijöitä, 17 % metsä- ja maaseutuyrittäjiä ja 17% on muita yrittäjiä. Muiden alojen ammattilaisia ja eläkeläisiä on 21 %. Valtuutetuista 10 % on naisia.
Postivaaleissa äänioikeutettuja metsänomistajia oli yhteensä 9 263, joista 3 450 postitti äänensä. Postinkulun takia äänten laskenta tehtiin viime viikon lopulla.
Äänestysprosentti oli Kiuruveden metsänhoitoyhdistyksessä 33,3 % ja vaalipiirissä 2 (Mhy Savotta) 38,2 %. Yhteensä 37,2%.
Kiuruvedeltä valtuustoon valituiksi tulivat Martti Heinonen, Juha Nieminen, Pekka Salmistola, Eero Kyllönen ja Viljo Rytkönen.