Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Koko porukalla pähkäillään luottamuspaikkajakoa

LUOTTAMUSPAIKKAVALINNOISTA käydään keskustelua niin puolueiden sisällä kuin puolueiden välillä. Se on tähän mennessä jo selvää, että Kiuruvedellä kuntavaalin voittanut keskusta ottaa kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajuudet.

LISÄKSI keskusta ottaa kaupunginhallituksesta 6 paikkaa, joista yksi on puheenjohtaja. Kaupunginhallitus on 10-paikkainen, joten muille jää 4 paikkaa. Viime valtuustokaudella kaupunginhallituksen puheenjohtajuutta hoiti keskusta ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajuutta kokoomus.
Keskusta on ilmoittanut niin ikään muille puolueille ottavansa teknisen lautakunnan ja opetus- ja sivistyslautakunnan puheenjohtajuudet. Ilmeisesti tarkastuslautakunnan puheenjohtajuus tulee vasemmistoliitolle.
Keskustan kunnallisjärjestön puheenjohtaja Mira Kokkonen, joka on toiminut paikkajakoneuvottelujen kokoonkutsujana, sanoo, että neuvottelut ovat sujuneet hyvin ja yhteisymmärryksessä niin puolueen sisällä kuin puolueiden välillä.
Keskustalla oli oman ryhmän kokoontuminen pääsiäisen jälkeen ja viime torstaina koolla olivat kaikki puolueet. Seuraavan kerran keskustan ryhmä on koolla tiistaina 2.5. Tuohon vapun jälkeiseen kokoukseen osallistuu myös kunnallisjärjestön johtokunta.
– On erityisen iloinen siitä, että meillä paikkajakoa ovat miettineet uudet valtuutetut, varavaltuutetut ja kaikki ehdokkaina olleet, Kokkonen kertoo.
Kokkonen ei vielä tässä vaiheessa kerro nimiä, ketkä tulevat hoitamaan puheenjohtajuuksia, sillä virallisia päätöksiä ei ole tehty.
– Suuntaa tietysti antaa se, kuinka paljon itse kukin on saanut ääniä. Ehkä nimetkin tulevat esiin sitten vapun jälkeen.
Keskustassa eniten ääniä saivat Hannakaisa Heikkinen, Tommi Tikka, Mira Kokkonen ja Kari Saastamoinen. Koko vaalien äänikuningas oli vasemmistoliiton Rauno Pikkarainen.
Kokkonen sanoo, että paikanjaossa arvioidaan myös yhteistyötä muiden puolueiden kanssa.
– Rauno Pikkarainen ei kuitenkaan ykköspuheenjohtajuutta saa, sillä se olisi äänestäjiä kohtaan väärin. Keskusta oli Kiuruvedellä vaalivoittaja, Kokkonen toteaa.
Lisäksi puolueet nimeävät vielä edustajat ylikunnallisiin luottamuselimiin aivan näinä päivinä.

KIURUVEDEN kaupunki on uudistamassa hallintosääntöä, jota on työstetty alkuvuoden aikana. Hallintosäännön uudistus perustuu kuntalain muutoksiin.
– Uudessa hallintosäännössä muutetaan erityisesti kaupungin luottamushenkilöorganisaation rakenteita, kiteyttää kaupunginsihteeri Tuomo Sallinen.
Hallintosäännössä on tarkoitus vähentää kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajien määrää nykyisestä kolmesta kahteen varapuheenjohtajaan. Kaupunginhallitukseen tulee jatkossa todennäköisesti yksi varapuheenjohtaja.
– Sekä kaupunginhallituksen että kaupunginvaltuuston puheenjohtajien roolit kaupungin toiminnassa korostuvat entistä enemmän, toteaa Sallinen.
Kaupungin lautakuntiakin vähennetään nykyisestä. Aikaisemmin toimineet opetuslautakunta ja sivistyslautakunta yhdistetään yhdeksi lautakunnaksi. Tekninen lautakunta jatkaa itsenäisenä lautakuntana.
Uusi hallintosääntö on määrä hyväksyä valtuustossa toukokuun lopussa. Uusi valtuusto aloittaa työskentelyn kesäkuussa. Uusi kuntalaki astuu voimaan 1.6. 2017.

UUDESSA kuntalaissa valtuuston tehtävät ovat pysyneet pääosin samoina kuin edellisessä kuntalaissa. Uutena tehtävänä on lisätty kuntastrategiasta, omistajaohjauksen periaatteista, konserniohjeista sekä varallisuuden hoidosta päättäminen.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja johtaa poliittista yhteistyötä, Kunnanhallituksen puheenjohtajan poliittinen johtajuus korostuu myös erottamismahdollisuudella. Valtuusto voi erottaa kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kesken toimikauden, jos se on menettänyt luottamuksensa kyseiseen henkilöön. Tämä on kuntalaissa uusi säännös.
Kuntalaki sisältää kunnille uuden pakollisen velvoitteen laatia johtajasopimus. Kuntalain mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä.