Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Lukion rehtorin valinnasta tulossa oikaisuvaatimus

VALTUUSTO Teknisen johtajan virkaan valittiin insinööri Kimmo Karoluoto ja lukion rehtori-sivistystoimen vastaavan virkaan puolestaan TM Katja Kajava valtuuston kokouksessa maanantaina.
Hallintojohtaja Anne Koljonen sanoi, että kaupunginhallituksen esitys niin teknisen johtajan kuin rehtori-sivistystoimen vastaavan virkoihin perustuvat hakijoiden ansiovertailuun, haastatteluun ja kokonaisarviointiin.
– Tämä on ollut rekrykevät. Saamme kaksi uutta jäsentä johtoryhmään, kiteytti hallituksen puheenjohtaja Mira Kokkonen (kesk.).
Haastatteluryhmässä olivat edustettuina kaikki valtuustossa vaikuttavat puolueet.
– Haastattelulla on suuri merkitys, pelkkien papereiden perusteella valinta on hankala, sanoi Kokkonen ja totesi nauttineensa uusien kandidaattien rekryprosessista.
Ihan säröittä teknisen johtajan valinta ei kuitenkaan mennyt. Vasemmistoliiton Rauno Pikkarainen nimesi nuijan kopautuksen jälkeen teknisen johtajan viran ”perintöviraksi”.
Lukion rehtori-sivistystoimen vastaava aloittaa virassaan elokuun alussa. Teknisen johtajan virka täytetään 1.3.2020 alkaen. Uusi viranhaltija voi tarvittaessa aloittaa tehtävässään viransijaisena. Eläkkeelle teknisen palvelukeskuksen johtajan virasta jäävän Arto Karoluodon tavoitteena on tehdä töitä lokakuun loppuun saakka.

MITÄ taas lukion rehtori-sivistystoimen vastaavan valintaan tulee Jukon pääluottamusmies Janne Falck aikoo tehdä päätöksestä oikaisuvaatimuksen, sillä lukion rehtori-sivistysvastaavaa ei löydy virkaehtosopimuksesta.
– Jos kyseessä olisi toimi, voidaan tehtävä räätälöidä miten halutaan, mutta viranhaltijoita voidaan valita vain virkoihin, jotka löytyvät virkaehtosopimuksesta, ja lukion rehtori-sivistystoimen vastaavaa ei löydy. Tai sitten pitää tehdä paikallinen sopimus, jonka hyväksyvät sekä kuntatyönantaja että opetusalan ammattijärjestö OAJ ja julkisalan koulutettujen neuvontajärjestö JUKO.
Falck huomauttaa niin ikään, että kun valitaan vain rehtoria, joka virka siis löytyy KVTESin virkaehtosopimuksesta, Kiuruveden hallintosäännön mukaan valinnan tekee sivistyslautakunta, ei valtuusto.
– Koska valinnan teki nyt valtuusto, on valinta tehty hallintosäännön vastaisesti.
Falck kritisoi myös palkkausta, joka on sivistystoimen vastaavan työn osalta könttäkorvaus. Palkkaa ei ole Falckin mukaan määritelty.
Falckin mukaan sama muotovirhe tapahtui Minna Liljan valinnassa sivistystoimen vastaavaksi pari vuotta sitten Nivan koulun rehtorin työn ohessa. Falck ei kuitenkaan tuolloin riitauttanut päätöstä.
Falckin mukaan sekin on kyseenalaista, ettei lukion rehtorin tarvitse pitää yhtään opetustuntia. Näin ei voi olla KVTESin mukaan.