Vieraskynä (muokattu 20.1.2021) Kiuruvesilehti

Nähdään asioissa positiiviset puolet

Nähdään asioissa positiiviset puolet

TÄHÄN vuodenaikaan haikeus saapuu mieleen. On tullut aika nostaa veneet ja laiturit vedestä sekä laittaa kesämökki uinumaan talviuntaan. Kesä on mennyt, vaikka kuinka haluaisi nauttia ja pitää kiinni viimeisistä aurinkoisista hetkistä.

SYKSYN tullen kaupunki on kohdistanut katseensa tulevaan vuoteen. Vuoden 2020 talousarvion laadinta on aloitettu. Tehtävä on jokaisessa palvelukeskuksessa haastava. Kuinka saamme toimintaa tehostettua ja tarvittavia säästöjä aikaiseksi? Millä toimenpiteillä saamme taloutemme tasapainoon? Väestön väheneminen ja verotulojen pienentyminen aiheuttaa omat haasteensa tulevaisuuden suunnitteluun.

NÄIDEN haasteiden edessä emme kuitenkaan ole yksin. Vuonna 2018 kaksi kolmesta Suomen kunnasta teki alijäämisen tuloksen. Kuntien tulot eivät riittäneet kattamaan kuluja ja poistoja. Kuluvana vuonna kuntien haasteina ovat olleet muun muassa verokortti- ja tulorekisteriuudistus. Niiden johdosta osa kuntien verotuloista siirtyy ensi vuoden puolelle. Kuntien verotuloja syö myös taloussuhdanteen heikkeneminen. Suurimmat kuntien huolet ovat kuitenkin sosiaali- ja terveyshuollon kasvavat kustannukset. Väestö ikääntyy ja syntyvyys laskee. Syntyvyys laskee kaikkialla maailmassa. Sitä tapahtuu niin Afrikassa, Aasiassa, Amerikassa kuin Euroopassa, mutta erityisen jyrkästi se laskee juuri nyt Suomessa. Tarkkaa syytä syntyvyyden nopealle laskemiselle ei tiedetä. Kunnilla ei taida olla nopeita ja helppoja ratkaisuja talouteen liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi.

KIURUVEDEN kannalta tärkeää on, että pidämme kaupungin vetovoimaisena ja houkuttelevana. Kaupungin julkisuuskuvan tulee olla sellainen, että kaupunkia pidetään potentiaalisena asuin-, työ- ja yritystoiminnan paikkakuntana. Kiuruveden julkisuuskuva – työryhmä aloittaa toimintansa lokakuun aikana. Sen tehtävänä on miettiä juuri näitä kysymyksiä. Luonnollisesti työryhmät tai muut suunnitteluryhmät eivät yksin saa asioita eteenpäin tai muutoksia käytäntöön. Muutokseen tarvitaan jokaisen tukea ja toimintaa. Kaupungin julkisuuskuva rakentuu arkisesta työstä ja kaikesta vuorovaikutuksesta. Siihen voi vaikuttaa meistä ihan jokainen. Pienet sanat ja teot voivat merkitä yllättävänkin paljon. Meidän tulee nähdä asioissa positiiviset puolet ja mennä asioissa positiivisen kautta. Kiuruvedellä on paljon potentiaalia niin asumiseen, opiskeluun, työskentelyyn kuin yrittämiseen liittyen. Kunpa vain aina muistaisimme tämän. Miksi emme haluaisi kertoa näistä hyvistä asioista myös vieraillemme ja ulkopaikkakuntalaisille?

YHTENÄ yksittäisenä esimerkkinä voisin mainita kansalaisopiston laadukkaan ja runsaan kurssitarjonnan. Vuosittain tarjolla on noin 250 opintoryhmää, kurssia tai luentoa. Aiheet ovat mielenkiintoisia ja ajankohtaisia, kuten esimerkiksi 9.10.2019 pidettävä Arjen tietosuojaa -luento yhdistystoimijoille. Kansalaisopisto on avoin kaikille meille. Sen opetukseen voi osallistua kuka tahansa iästään ja koulutustaustastaan riippumatta. Riittää, että on kiinnostunut kehittämään itseään ja oppimaan jotain uutta. Olisiko nyt hyvä aika opetella joku uusi taito tai kerrata jotain aikaisemmin opittua?

PAIKKAKUNTAMME liikuntatarjonta on myös monipuolista. Olemme etuoikeutettuja siinä. Jokaiselle varmasti löytyy mukava ja sopiva liikuntalaji. Urheiluseurat ja liikuntaryhmät ovat aloittaneet kesätauon jälkeen aktiivisen toimintansa. Nyt on paras hetki aloittaa uusi liikuntaharrastus tai jatkaa vanhan hyvän lajin parissa. Liikunnan kautta saamme voimia ja iloa arjen kiireisiin sekä ylläpidämme peruskuntoa.

SYKSY voi tuntua harmaalta ja ikävältä. Kannattaa kuitenkin kulkea avoimin mielin ja nähdä ne kaikki kauniit värisävyt, joita syksy on tuonut tullessaan. Nautitaan syksystä, ollaan positiivisia ja pidetään yhdessä Kiuruvesi elinvoimaisena!

ANNE KOLJONEN
Kiuruveden kaupungin
hallintojohtaja