Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Kiuruvesi on kiristämässä verotusta

KAUPUNGINHALLITUS esittää valtuustolle, että kunnallisveroprosenttia korotetaan yhdellä prosenttiyksiköllä, vuoden 2020 tuloveroprosentti olisi näin olleen 21,75. Yleistä kiinteistöveroa ei olla korottamassa.
Vuoden 2020 talousarviota on Kiuruvedellä valmisteltu 21,75 tuloveroprosentin pohjalta (vuoden 2019 tuloveroprosentti on 20,75).
Kyseisellä veroprosentilla kunnallisveron tuoton arvioidaan olevan vuonna 2020 noin 20,3 miljoonaa euroa. Yhden tuloveroprosentin tuotto on noin miljoonaa euroa. Efektiivinen eli todellinen veroaste on noin 12,8 eli tuloveroprosentin korotus lisää tuloveroja noin 600 000 euroa. Efektiivinen veroaste on maksuunpannun kunnallisveron suhde ansiotuloihin.
Kunnan nostaessa veroprosenttia yhdellä prosenttiyksiköllä, nousevat kunnan asukkaiden maksettavat kunnallisverot reilulla 0,7 prosenttiyksiköllä ansiotuloista laskettuna.
Ensi vuonna 180 kunnalla veroprosentti on 21,00 tai enemmän, joka on kriisikuntakriteeristön raja-arvo Kuntaliiton mukaan. Keskituloinen, noin 3 600 euroa kuukaudessa tienaava palkansaaja, maksaa kunnallisveroa keskimäärin noin 7 500 euroa vuodessa.

KAUPUNGINJOHTAJA Jarmo Muiniekka perustelee esitystään tuloveroprosentin nostamiseksi sillä, että kuluvan vuoden budjetti on alijäämäinen. Myös tilinpäätös tulee jäämään alijäämäiseksi, koska verotulot eivät kerry budjetoidusti johtuen verouudistuksesta ja tulorekisteristä. Sotemenotkin ylittyvät reilusti.
– Vuoden 2020 sotekustannukset, Ylä-Savon Sote -kuntayhtymä ja erikoissairaanhoito, kasvavat tästä vuodesta. Erikoissairaanhoito +4,3 prosenttiyksikköä.
Muiniekka sanoo, ettei kaupungin omia palveluja, kuten koulutusta tai teknisiä palveluja, haluta karsia kohtuuttomasti, koska niillä kilpaillaan elinvoimasta.
– Toki pitää tehdä asioita uudella tavalla ja pienemmällä henkilökunnalla eli säästöohjelman teko ja toimeenpano jatkuvat.
Muiniekka muistuttaa edelleen, että valtuuston strategian yksi kärki on tasapainoinen talous, johon korotuksella pyritään.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mira Kokkonen (kesk) arvelee, että tuloveroprosentti puhuttaa valtuustossa, vaikka tuloveroprosentin korotus oli kaupunginhallituksessa yksimielinen päätösesitys.
– Talousseminaarissa vielä oltiin sillä pohjalla, että päästään raamiin, mutta verotulot ovat sen verran pienentyneet. Veronkorotuksesta saatavat eurot (600 000 euroa) eivät riitä edes sotemenoihin.
Kaupunginjohtajan esityksenä oli niin ikään kiristää yleistä kiinteistöveroa 1,03:een, kun se on nyt 0,93.
Kaupunginhallituksen kokouksessa keskustan Risto Juntunen esitti kiinteistöveron pitämistä ennallaan, mitä kokoomuksen Janne Peltola kannatti.
Äänestyksessä kaupunginjohtajan korotusesitystä kannatti vain vasemmistoliiton Pentti Ahponen, kiinteistöveron pitämistä ennallaan kannattivat Kirsti Tenhunen (vas), Mira Kokkonen (kesk), Eero Kyllönen (kesk), Risto Juntunen (kesk), Minna Lapveteläinen (kesk), Seppo Niskanen (kesk), Janne Peltola (kok) ja Raimo Partanen (kok.).
Mira Kokkosen mukaan yleisestä kiinteistöverosta tullenee keskustelua valtuustossa, hän ajattelee, että korotuksesta saatava hyöty ei kuitenkaan ole merkittävä kaupungin taloudelle, 67 000 euroa.
Vuoden 2020 kiinteistöveron tuoton arvioidaan olevan noin 1,7 miljoonaa euroa.