Uutiset (muokattu 20.1. 18:05) Aku Laatikainen

Uutta näkemystä kunnan talouteen

KIURUVEDEN kaupunki pohtii keinoja talouden tasapainottamiseksi ja palveluiden järjestämiseksi tehokkaammin. Tässä työssä yhtenä apuna on ollut kuntatalouden asiantuntija Heli Silomäki Perlacon Oy:stä.

VIIME vuosina yhä useampi Suomen kunta on kamppaillut talouden tasapainottamisen kanssa. Kun palveluiden järjestämiseen haetaan yhä tehokkaampia keinoja, on joskus hyvä kääntyä ulkopuolisen konsulttiavun puoleen, jotta jokainen kivi tulisi käännetyksi.
Myös Kiuruvesi päätyi kyseiseen ratkaisuun. Viime aikoina kuntatalouden asiantuntija Heli Silomäki
Perlacon Oy:stä onkin ollut sparraamassa Kiuruveden kaupungin talouden tasapainottamisen työryhmää ja johtoryhmää.
Hänellä on pitkä ja hyvin laaja-alainen kokemus eri kunnista ja niiden taloudesta. Tutuiksi ovat tulleet niin isot kuin pienetkin kunnat.
– Tähän mennessä pienin on ollut Savukoski ja suurin Oulu. Kuntatalouden asiantuntijana päätyöni on tutkia erityisesti kuntien palvelurakenteita ja palveluiden järjestämisen tapoja.
Kiuruvedellä hän on tehnyt muun muassa talous- ja toiminta-analyysiä sekä arvioinut Kiuruveden talouden tilaa stressitestien avulla.
– Olen myös pyrkinyt tuomaan tänne vertailutietoa siitä, että miten Kiuruvedellä menee suhteessa muihin samankokoisiin kuntiin.
– Mutta tietysti on hyvä ottaa huomioon, että kaikki kunnat ovat varsin yksilöllisiä tapauksia, vaikka jokaisella onkin samat perustehtävät. Näin ollen kuntia voi vertailla keskenään vain tiettyyn rajaan asti ja parhaiten yksittäisen kunnan nykytilanteen näkee, kun vierailee siellä paikan päällä.

SILOMÄEN mielestä Kiuruvesi painii pitkälti samojen ongelmien kanssa kuin suurin osa muistakin Suomen kunnista. Yhtenä isoimmista haasteista hän mainitsee väestökehityksen.
– Syntyvyys alenee ja väestö ikääntyy, minkä myötä väki vähenee ja sairastavuus lisääntyy. Tämä tuo haasteita palvelurakenteelle ja aiheuttaa hyvin erilaisen toimintaympäristön tulevaisuudessa.
– Kaiken lisäksi nämä ongelmat ovat nostaneet päätään hyvin nopeasti ja vauhti tuntuu olevan vain kiihtymässä, joten monikaan kunta ei ole kyennyt niihin reagoimaan vaadittavalla tavalla.
Ikääntyminen ja sairastavuus nostavat myös sotekustannukset yhdeksi Kiuruveden suurimmista haasteista.
– Sotekustannukset ovat siinä mielessä erityisen haasteellisia, että jokaisen euron takana on ihminen ja aito oikea tarve, Silomäki sanoo.
Lisäksi tulojen vähentyminen on Kiuruveden ongelma, ja tähänkin syynä on pitkälti väestön väheneminen.
– Sen sijaan kustannusten nousua täällä on jo mielestäni aika hyvin saatu suitsittua. Vaikka on ongelmia, niin kyllä Kiuruvedellä on tehty hyvääkin.
Toinen erityisen positiivinen asia, mihin Silomäki on kiinnittänyt huomiota, on Kiuruveden tapa tehdä joitakin asioita hyvin uudella ja innovatiivisella tavalla.
– Hyvänä esimerkkinä voisi mainita työllisyyden hoidon yhteistyössä paikallisen urheiluseuran eli Kiuruveden Urheilijoiden kanssa. Tätä esimerkkiä aion jatkossa tuoda esille muissakin kunnissa, kiittelee Silomäki

SILOMÄKI esittelee valtuuston seminaaripäivässä 17.2. työnsä tulokset ja erilaisia ratkaisumallejaan.
– Pohdimme yhdessä, että millaisilla toimenpiteillä Kiuruveden kannattaisi lähteä tulevaisuuttaan rakentamaan. Ratkaisumallini eivät siis ole mitään lopullisia totuuksia, vaan ne toimivat enemmänkin kaupungin päätöksenteon apuna.