Vieraskynä (muokattu 20.1. 18:03) Kiuruvesilehti

Ajatuksia koulupolulta

Ajatuksia koulupolulta

JOKAISELLA meillä on omakohtainen kokemus koulusta. Mielikuva koulusta ja koulun käymisestä on erilainen riippuen siitä, milloin olet koulusi käynyt. Kansakoulun aikana kouluja oli Kiuruvedelläkin kymmenittäin ja oppilaita paljon. Peruskoulun alkaessa 1970-luvun alussa olivat koulujen lakkautukset jo vauhdissa.

TÄLLÄ
hetkellä kyläkoulujamme on eri kulmilla kuntaa yhteensä neljä, taajamassa Nivan koulu ja yläkoulu sekä lukio. Talouden keskittyessä soten pyörittämiseen koulutuspalvelujen lakisääteinen tarjoaminen kunnan sisällä tulee taas tarkastelun alle yllättävän nopeasti. Koulurakenteiden ravistelu oppilaiden vähenemisen myötä tulee nostamaan kuljetusten merkitystä entisestään.
Opetuksen sisällössä on tapahtunut vuosien varrella muutoksia. Opetushallitus ohjailee opetuksen sisältöä valtakunnan tasolla. Opetussuunnitelmien perusteissa vuonna 2014 muutettiin opetuksen arviointia eli kansan silmissä todistuksia numeroarvioinnista sanalliseen suuntaan. Asiassa on tänä keväänä otettu askel takaisin ja palataan enemmän numeraaliseen arviointiin. Ensi syksystä alkaen kaikilla Suomen peruskouluilla annetaan numerotodistus neljänneltä luokalta alkaen. Sanalliset kuvaukset väistyvät yksiselitteisten numeroiden tieltä. Useimmille numeroarvioinnin arvosana 8 on täysin ymmärrettävissä, mutta mitä numeroa vastasi ”tarvitset vielä harjoitusta ” ?

OPPIVELVOLLISUUS päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Oppivelvollisuutta ollaan jatkamassa 18 ikävuoteen saakka ja se koskisi ensimmäisen kerran keväällä 2021 päättötodistuksen saavaa ikäluokkaa. Oppivelvollisuuden suorittaminen loppuun tapahtuisi pääasiassa kahden pääväylän kautta lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa normaaliin tapaan opiskellen. Muuna vaihtoehtona lienee jatkossa omalla paikkakunnalla nuorisopajatyyppinen valmistava koulutus.

KOULUISSA joudutaan vastaamaan erilaisiin kyselyihin pitkin vuotta. Kyselyjen tekeminen tapahtuu sähköisesti ja niihin vastaamisen luvataan kestävän noin 15 minuuttia. Kolmannen vartin pyörähtäessä käyntiin ollessasi sivulla 28 menossa olosi on kuin kestotilauksen tilaajalahjaa katsellessa; Syvä huokaus. Kyselyistä voi tulla myös tuloksia koululle saakka. 7. ja 8. luokat vastaavat joka toinen vuosi kouluterveyskyselyyn, josta viimeksi vuoden 2019 kyselystä on saatu tuloksia. Kyselyn tulokset edustavat sivistynyttä arvausta siitä missä mennään, joten valaisen niitä hieman.
Kysymykseen: ”Luetko kirjoja omaksi iloksesi vähintään kerran kuukaudessa” poikien vastausprosentti on 21,9 ja tyttöjen 43,9.

TÄMÄ vahvistaa havaintoa siitä, että kirjoja lukevat pojat alkavat olla vähissä. Onneksi opetussuunnitelmassa on edelleen kirjallisuus, joten jokainen edes muutaman kirjan eläessään lukee. Lukemisharrastuksen vähenemistä voisi selittää sillä, että nykymaailmassa on paljon erilaisia mahdollisuuksia harrastaa.

HARRASTTUNEISUUSKYSYMYKSEN vaihtoehtoina oli seuraavia harrastuksia; 1) liikunta tai urheilu, 2) laulaminen, soittaminen tai säveltäminen, 3) näytteleminen, sirkus tai tanssi, 4) piirtäminen, maalaaminen tai valokuvaaminen, 5) kirjojen lukeminen, 6) runojen tai kertomuksien kirjoittaminen, 7) elokuvissa , teatterissa, konsertissa tai näyttelyissä käynti, 8) teen käsi- tai puutöitä, askartelen, rakennan tai korjaan koneita tai laitteita, 9) koodaan tai ohjelmoin, 10) pelaan kännykällä, tabletilla, tietokoneella tai muulla vastaavalla, 11) teen animaatioita, videoita tai elokuvia, 12) julkaisen mediasisältöä esimerkiksi bloggaamalla, vloggaamalla tai tubettamalla, 13) hoidan lemmikkiä tai kotieläintä, 14) osallistun jonkin seuran, yhdistyksen tai järjestön toimintaan, esim. partio, 4H-kerho, vapaapalokunta, vapaaehtoistoiminta, seurakunta, 15) jotain muuta. Tämän laajan valintakirjon seurauksena kyselyn perusteella pojista 93,2 % ja tytöistä 96,6 % harrastaa jotakin vähintään kerran kuukaudessa.

PIAN olemme jälleen kerran siinä vaiheessa vuotta, että kouluissa on talviloman aika. Tuolloin on aikaa harrastaa ja toimia omien aikataulujen mukaan. Toivotaan jokaisen löytävän itselleen mielekästä tekemistä, ettei mene aika nukkuessa.

MATTI HEIKINMAA
Yläkoulun rehtori