Uutiset (muokattu 20.1. 18:05) Jaana Selander

Tsempparit tsemppaavat etäkoulussa

Yläkoulun tsemppari Aki Pennasen ja erityisopettaja Heini Nukarin työpäiville on kertynyt pituutta, kun he ovat tsempanneet yläkoululaisia etäkoulun haasteissa. Ketään ei ole jätetty yksin.

Suurimmat haasteet etäkoulussa oppilaille ovat olleet tekniikan ja ohjelmien hallinta sekä käyttöönotto, häiriöt tietoliikenneyhteyksissä ja vuorokausirytmi.
Yläkoulun rehtori Matti Heikinmaa sanoo, että ilman tsempparin ja eritysopettajan apua aineenopettajat olisivat olleet pulassa. Opettajan aika olisi mennyt siihen, että hän soittaa 20 oppilasta ensin hereille ja ohjaa jokaista erikseen hakemaan tietokoneelta vaadittavat ohjelmat, joista löytyvät koulutehtävät.
Aki Pennanen ja Heini Nukari ovat ohjanneet kymmeniä oppilaita kädestä pitäen löytämään ja käyttämään erilaisia ohjelmia, mitä etäkoulutyössä tarvitaan. Nyt etäkoulutyö alkaa sujumaan.
Pennanen ja Nukari painottavat kuitenkin, että suurimmalla osalla oppilaista menee etäkoulu hyvin. Erityisesti hiljaiset ja ujot oppilaat ovat päässeet nyt loistamaan, kun ei ole ollut ryhmäpainetta. Toisaalta tunnolliset oppilaat ovat saaneet paineita siitä, ettei tekniikka ole aina toiminut. Sähköposti ei ole lähtenyt, ohjelma on kaatunut ja tehdyt tehtävät ovat hävinneet. Pahimmillaan Wilma-järjestelmään on tullut merkintä tekemättömästä työstä, vaikka tehtävä on suoritettu.
Eniten vanhemmat ovat ottaneet yhteyttä Pennaseen ja Nukariin lastensa sekaisin menneistä vuorokausirytmeistä. Lapsi esimerkiksi pelaa yömyöhään ja nukkuu puolille päivin. Läksyjä tehdään sitten, kun opettajien työaika on päättynyt. Tunnolliset opettajat ovat kyllä vastanneet oppilaille myös iltaisin, jos tehtävissä on ollut ongelmia.
Haasteena etäkoulussa on ollut myös se, että perheessä on vain yksi tietokone ja lapsia etäkoulussa monta. Yläkoululta on voitu näille perheille lainata toinen tietokone.

Nopealla aikataululla

Etäkoulunpitoon mentiin kertarytinällä maaliskuussa, kukaan ei ennättänyt siihen varautua. Opettajat joutuivat muutamassa päivässä miettimään, miten kukin ainettaan opettaa ja mitä ohjelmia käyttää. Niin opettajat kuin oppilaat ovat saaneet opetella uusia ohjelmia, käytössä kun on ollut Pedanettiä, WhatsAppia, Teamsia ja Officea.
– Alkuun etsittiin oppilaan kanssa yhdessä, mikä ohjelma löytyy mistäkin ja missä ovat minkäkin aineen tehtävät ja minne tehtävät palautetaan, Nukari kiteyttää.
Osa oppilaista on sisäistänyt etäkoulusysteemin heti, toisille taas tehtäviä on kertynyt syystä tai toisesta rästiin.
– Välillä on pitänyt linjata, että tehdään viimeiset tehtävät alta ja palataan rästeihin myöhemmin. Olen saanut homman toimimaan, kun olen soittanut oppilaille aina tiettyyn, ennakkoon sovittuun aikaan, jolloin on käyty yhdessä päiväohjelma läpi, jonka jälkeen oppilas on jatkanut tehtävien tekoa ja myöhemmin olen soittanut vielä uudestaan, että kuinka sujuu, Nukari selittää.
Pennanen ja Nukari ovat tehneet tiivistä yhteistyötä aineenopettajien kanssa. Opettajat ovat ottaneet yhteyttä, kun ovat havainneet, että joku oppilas alkaa tippumaan.
– Opettajat ovat olleet ymmärtäväisiä ja armollisia, sillä etäkoulu ja koronaepidemia ovat uusia tilanteita. Joku oppilas saattaa kokea suurta ahdistusta läheistensä takia, Nukari sanoo.
Rohkaisevalla asenteella oppilaat ovat itsekin ottaneet yhteyttä ongelmissaan tsemppareihin.
– Tilanne myös elää koko ajan, koska elämäntilanteet voivat heittää kuperkeikkaa, ja silloin tarvitaan tukea.
Pennanen ja Nukari painottavat, että yläkoulussa vanhempien ei tarvitse istua koko koulupäivää valvomassa, että lapsi tekee tehtävänsä.
– Vanhemmat ovat omat koulunsa käyneet, mutta he voivat olla apuna joissain tehtävissä. Vanhemmat toivottavasti asettavat rakkaudella rajat eli vaativat, että lapsi herää aamulla ja tekee kouluhommat. Lapselta voi sitten kysyä, onko tehtävät tehty? Ja meihin voi aina ottaa yhteyttä, Pennanen ja Nukari sanovat.
Heikinmaa, Pennanen ja Nukari ovat sitä mieltä, että etäkoulussa on otettu valtava digiloikka. He ovat saaneensa itsekin opetella ohjelmia ja ymmärtävät, jos ohjelmien sisäistäminen on kysynyt oppilailta ja vanhemmilta hermoja.
Oppilaat ovat harmissaan myös siitä, etteivät ole päässeet näkemään kavereitaan, monella on ikävä kouluun. Heikinmaa kuitenkin toivoo, että etäkoulu jatkuu kevätlukukauden loppuun, sillä puolet oppilaista on kuljetuksessa ja käy ruokailussa. Linja-autossa ollaan tiiviisti yhdessä, kuten myös ruokasalissa ja siellä viruksen olisi helppoa levitä.
– Kaksi viikkoa on lyhyt aika ja etäkoulu kokonaisuutena toimii, sanoo Heikinmaa.
Etäkoulussa oppilaat ovat oppineet itsenäiseen työskentelyyn tulevaa opiskelua varten, opettajat ovat oppineet uusia työmuotoja. Uusia ideoita on syntynyt ja kokemus on rikastuttanut. Nyt tiedetään myös mitä tietotekniikassa pitäisi opettaa, esimerkiksi pilvipalvelujen käyttöä.