Uutiset (muokattu 20.1. 18:05) Jaana Selander

Paluu kouluun, toimimaton ratkaisu?

Peruskoululaiset ja yläkoululaiset palaavat takaisin koulunpenkille torstaina 14. päivänä toukokuuta. Paluu lähiopetukseen vaatii valtavasti organisointia johtavilta opettajilta, ettei koronavirus pääse leviämään.

Suomen hallitus päätti viime viikolla, että on aika lieventää valmiuslain perusteella tehtyjä rajoituksia ja näin olleen varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevat rajoitukset päättyvät 13.5.2020. Sivistysjohtaja Katja Kajava suomentaa päätöksen tarkoittavan sitä, että varhaiskasvatukseen on mahdollista palata ja koulu alkaa eskareilla ja kaikilla perusopetuksen oppilailla torstaina 14.5.
Hallituksen tiedotustilaisuudessa kävi ilmi, että koulutuksen järjestäjä ei voi päättää etäopetuksen jatkamisesta, vaan perusopetus on järjestettävä lähiopetuksena. Tällöin myös normaalit poissaolokäytännöt astuvat voimaan ja kouluilla on velvollisuus valvoa ja puuttua, mikäli oppilas ei tule kouluun.
Mikäli lapsi tai perheenjäsen kuuluu riskiryhmään, niin koululle toimitetaan lääkärinlausunto. Sen pohjalta koulu ja koti miettivät yhdessä, miten oppivelvollisuus hoidetaan loppukevään aikana. Kuten tiedotustilaisuudessa kävi ilmi, etäopetus päättyy perusopetuksen osalta.
– Aloitamme välittömästi kouluissa miettimään, miten organisoimme viimeisen 11 päivän työskentelyn siten, että pystymme noudattamaan ohjeistusta ryhmien erillään pidosta ja erillisistä ruokailuista. Koulukyydit säätelevät päivien rakennetta väistämättä. Henkisesti kannattaa varautua siihen, että saatamme työskennellä paljon ulkona, jolloin varusteet on hyvä varata sään mukaisesti, Kajava kertoo.
– Tarkat ohjeet tulevat kunkin omalta koululta, kun suunnitelmat ovat valmiina. Seuratkaa Wilmaa aktiivisesti siis edelleen, suosittaa Kajava.

Muitakin tiloja käyttöön

Koulunaloitus vaatii paljon organisointia erityisesti Nivan koululla ja yläkoulussa. Viime torstaina Kiuruvedellä aloitettiin miettimään, miten parhaalla mahdollisella tavalla varmistetaan turvalliset työskentelyolosuhteet.
– Koulukyydit raamittavat väistämättä meidän aikatauluja. Kouluruokailun organisointi mahdollisimman hygieenisesti, mutta sujuvasti ei tule olemaan vaivatonta, Kajava toteaa.
Kiuruvedellä hyödynnetään mahdollisesti keskustassa myös muita kuin koulun tiloja ja ainakin lukion liikuntasalia. Lukiossahan etäopetus jatkuu.
– Lisäksi niin paljon kuin sää sallii työskennellään ulkoilmassa. Uusi opetussuunnitelma mahdollistaa lähiluonnon hyödyntämisen ja lisäksi voidaan käyttää monialaisia oppimiskokonaisuuksia, jolloin ei opiskella oppiaineittain vaan suurempien tavoitteiden mukaisesti. Se myös sopii hyvin tähän koronakevään päätökseen: etäopetuksessa on keskitetty aineiden palasteluun sopiviksi kokonaisuuksiksi.
Kajava muistuttaa, että kyläkouluilla on myös erinomaiset mahdollisuudet lähiluontoa hyödyntämällä turvata suositusten mukaiset työskentelyolosuhteet.

Rajoitteiden takia hankalaa

Yläkoulun rehtori Matti Heikinmaa pitää koulunkäynnin aloittamista haastavana, ”mutta näin on päätetty valtakunnan tasolla”.
– Toimimaton tämä ratkaisu tulee olemaan, ilman valtakunnallisia selviä ohjeita. Koulunpito normaalisti onnistuisi tottakai, mutta rajoitteiden kanssa se on leikkimistä.
– Epämääräiset heitot ”tyhjien tilojen käytöstä” ja ”fyysisen etäisyyden pidosta” ovat täysin utopiaa Yläkoulun osalta. Yläkoululla ei ole tyhjiä tiloja, ellei vessoja ja siivouskomeroita lasketa. Toisekseen yhteen luokkatilaan mahtuu vain noin 10 oppilasta turvavälein. Jos kaikki oppilaat ovat koulussa, emme mahdu rakennukseen mitenkään noin harvakseltaan eikä jokaiseen tilaan riitä opetushenkilöstöä. Lisäksi kaikkiin tiloihin mennään yhdessä kapeita käytäviä pitkin.
Heikinmaan mukaan kaksi viikkoa on ”tosi pitkä aika töllistellä luontoa ulkona, kun ei voi pelata mitään pelejäkään ja edelleen on turvavälit pidettävä”. Helpompi olisi jokaisen seisoksia itsekseen kotona pihalla.
– Koulukuljetuksissa turvavälien pito oppilaiden kesken on ainakin normaaliresursseilla toimimaton juttu. Linja-autoon pitäisi kuitenkin voida ottaa enemmän oppilaita kuin pikkumersuun.
Ruokailukaan ei voi olla linjastotyyppinen tai jokainen koskettaa samoja ottimia.
– Kuka pakkaa yksittäispakatut annokset päivittäin jokaiselle ja missä ne syödä nakerretaan? Olisiko armeijatyylinen pakkiruokailu hyvä; haetaan soppatykiltä noppasoppaa ja hipsitään kuusen alle syömään kauas muista.
– Eli käytännössä tämä päätös aiheuttaa valtavan määrän ongelmia. Tuntuu vahvasti sille, että opetus ja oppiminen on valtakunnan tasolla toissijainen asia tällä kertaa. Olisi kohtuullista, että THL jatkaisi vain oman hallinnonalansa sotkemista kuten tähänkin saakka. Se, että opettaja näkee oppilaita muutaman tunnin päivässä, ei muuta kotioloja millään tavalla. Koulun pääasiallinen tehtävä on kuitenkin opetus ja kasvatus.
Nivan koulun rehtori Pauliina Kuonanoja sanoo, että lähiopetukseen siiryminen ei ole paluuta entiseen, sillä lähopetus joudutaan järjestämään poikkeusolosuhteissa. Tästä syystä järjesteltävää on paljon muun muassa ruokailuun, koulukyyteihin ja opetustiloihin liittyen.
– Odotamme opetushallituksen tarkennettuja ohjeita, jotka määrittävät tarkemmat raamit opetuksen järjestämiseen. Kuitenkin suunnittelu on käynnissä ja opettajat ovat aloittaneet valmistautumisen, Kuonanoja kertoo.
Mahdollisuuksien mukaan Nivan koulussa ollaan paljon ulkona ja nautitaan keväästä.
– Opetuksen ja oppimisen kannalta tällä kahdella kouluviikolla ei ole juuri merkitystä, mutta varmasti sosiaalisesti sillä on. Oppilaita on mukava nähdä pitkästä aikaa. Haasteena tässä on etenkin pienten oppilaiden kohdalla turvavälin noudattaminen. Lähiopetuksessa se on lähes mahdotonta luokkatiloissa ja vaihtoehtoja on mietittävä. Tästäkin syystä toivomme suotuisaa säätä kevätseurannalle, Kuonanoja viestittää.