Uutiset (muokattu 20.1. 18:05) Jaana Selander

Palveluverkko tarpeen mukaan

Kiuruveden kaupungin talouden tasapainottamisessa on ollut mukana konsulttiyhtiö Perlacon tammikuusta saakka. Perlaconin kuntatalousasiantuntija Heli Silomäki totesi etäyhteyden kautta, että talouden tasapainottaminen on tärkeää, sillä jos talous on epätasapainossa, se on ainut tilanne, jolloin valtiovarainministeriö voi puuttua kunnan itsehallintoon ja itsenäisyyteen.

– Valtiovarainministeriöstä voidaan vaatia selvitystä siitä, onko kunta kykenevä hoitamaan omat asiansa, Silomäki sanoi torstaina.

Silomäen mukaan Kiuruveden tilanne näytti pahalta tammikuussa, tilinpäätöksessä oli noin kolmen miljoonan euron alijäämä. Talouden tasapainottamisen tavoitteena oli löytää keinoja alijäämän kattamiseen ja kääntää sitten tulos positiiviseksi.
– Tasapainottamisen aikajänne on 3,5 vuotta, mutta työ ei lopu siihen. Vuoden 2023 jälkeen täytyy edelleen miettiä, mitä voitaisiin tehdä toisin?
Perlacon on käynyt talouden tasapainottamisen ohjausryhmän kanssa keskustelua kaikista keinoista talouden tervehdyttämiseksi, esillä ovat olleet muun muassa ulkoistamiset, yhtiöittäminen, liikkeenluovutus, palvelutason lasku, lomautukset, irtisanomiset, omaisuuden myynti.
Talouden tasapainottamisen paketissa on pyritty pysyviin kustannusten alentamisiin.
Silomäki totesi, että Kiuruvedellä on taloutta tasapainotettu jo paljon ja liikkumavaraa on enää vähän.
– Mutta kun oikein pengotaan, löydetään konkreettisia keinoja. Täytyy myös muuttaa olennaisesti jonkin asian tekemistä, eikä se tapahdu ilman henkilöstövaikutuksia, henkilöstön vähennystarve on 38 henkilötyövuotta, 10 prosenttia henkilöstöstä pitkällä aikavälillä.
Silomäki muistutti niin ikään, että on syytä käydä keskustelua niin sanotuista vapaaehtoisista kunnan palveluista.
– Kulttuuritalon toimintaa ei vähäisemmäksi enää saa tai palvelusta pitää luopua, sama koskee kansalaisopistoa.
Kiuruvedellä ei ole reagoitu Silomäen mukaan niin nopeasti väestön muutokseen kuin olisi ollut mahdollista. Väestönmuutoksen tulisi näkyä palveluissa, kun lasten määrä vähenee ja ikäihmisten määrä kasvaa. Kun lasten määrä vähenee, ei tarvita niin paljon päivähoitoa ja opetusta. Ikääntyvät käyttävät sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.
Silomäki muistutti, että palveluntarve ei kuitenkaan ole sama asia kuin mitä kuntalaiset haluavat ja toivovat.
Kiuruveden talouden tasapainottamispaketissa lisätään tuloja ja muokataan palveluja tarkoituksenmukaisiksi.
Silomäen mukaan toimenpiteet ovat toisistaan riippuvaisia, ilman yhtä ei ole toista.