Uutiset (muokattu 20.1. 18:05) Jaana Selander

Ei ja kyllä yhdelle isolle yhtenäiskoululle

Noin 48 prosenttia kaupungin kouluverkkokyselyyn vastanneista pitäisi nykyisen koulumallin, jossa kyläkoulut säilyvät. Sitä vastoin talouden tasapainottamiskyselyyn vastanneissa eroa oli vain prosenttiyksikön verran, liki puolet vastanneista piti keskittämistä toimivana ratkaisuna.
Kaupungin kouluverkkokyselyyn vastasi 777 ihmistä, yli puolet heistä 11–16-vuotiaita. Noin 59 prosenttia vastaajista oli haja-asutusalueelta. Kyselyssä tiedusteltiin muun muassa, miten sivukylien koulujen lakkauttaminen vaikuttaisi sinun ja perheesi elämään? Noin 40 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei koulujen lakkauttaminen vaikuta mitenkään, ja noin 20 prosenttia oli sitä mieltä, että paljon. Lakkauttaminen vaikuttaisi koulumatkan pidentymiseen ja ryhmäkoon kasvamiseen sekä kiusaamiseen lisääntymiseen.
Yksi iso yhtenäiskoulu voisi myös tuoda vastaajien mielestä uusia kaverisuhteita, monipuolisempaa tarjontaa valinnaisaineissa, myös muut harrastusmahdollisuudet paranisivat.

Paljon perusteluja

Suurin osa, noin 48 prosenttia säilyttäisi nykyisen koulumallin, yhteisen alakoulun mallia kannatti 28 prosenttia vastaajista. Noin 58 prosenttia vastaajista rakentaisi uuden koulurakennuksen keskustaan, mikäli oppilaat keskitettäisiin keskustaan.
Talouden tasapainottamiskyselyyn tuli vastauksia 249. Suurin osa vastaajista oli 26–55-vuotiaita (reilusti yli 60 prosenttia), työelämässä mukana olevia (noin 65 prosenttia) ja haja-asutusalueella asuvia (noin 54 prosenttia).
Talouden tasapainottamiskyselyssä 49,4 prosenttia ilmoitti, että perusopetuksen keskittäminen keskustaajamaan on toimiva ja hyvä ratkaisu, 50,6 prosenttia ilmoitti sitä vastoin, että ratkaisu ei toimi ja on huono.
Muista talouden tasapainottamiskeinoista kiinteistöveroselvitystä piti hyvänä ratkaisuna suurin osa vastaajista. Samoin maksujen ja taksojen korotuksia.
Niin ikään henkilöstön vähentämistä piti suurin osa vastaajista toimivana tapana talouden tasapainottamiseksi. Vastaajat olivat valmiita myös laskemaan luottamushenkilöiden kokouspalkkioita. Vihreää valoa näytettiin niin ikään kiinteistöjen myynnille. Sponsori- yhteistyö- ja markkinointisopimuksista oltiin valmiita säästämään, samoin palkitsemisista ja huomionosoituksista.
Vapaassa palautteessa on runsaasti kommentteja. Tässä muutamia niistä: ”Kaupungin tulisi ottaa säästötoimenpiteitä isommin myös muualta kuin lapsilta. Ei pelkkä opetuspuoli voi tasapainottaa kaupungin taloutta. Elinkeinoelämään saatava kunnollista vetovoimaa ja oikeasti halua saada tänne yrittäjiä ja sen mukana työpaikkoja.” ”Tilanne haastava, mutta hyvä, että asiat viimeinkin nostettu reilusti esille. Nyt on pidettävä peruspalvelut ja realismi esillä. Meidän on ajateltava yhteistä hyvää eikä henkilökohtaisia etuja. Tiukoistakin ajoista selvitään yhdessä, kun vahvimmat kantavat vastuuta myös heikommista. Viisautta ja voimia meille kaikille!”
”Kiva, että kysytään yksittäisen kuntalaisen mielipidettä, toivottavasti ne myös luetaan ja niistä on oikeasti hyötyä. Valitettavan masentavaa on ollut lukea, miten kurjasti kunnalla menee ja muutto pois on ollut mielessä. Pitäkäähän positiivinen vire yllä yleisissä keskusteluissa, niin ei ala liikaa masentamaan.Voimia ja viisautta päätösten tekijöille.”
”Kaupunki on tällä hetkellä varmasti kipeimmän paikan edessä koko Kiuruveden historian aikana. Tarvitaan nyt selkeä linja, joka tuo säästöjä, että emme luisu enemmän ahdinkoon. Ajat ovat muuttuneet ja kaupungin rakenteen täytyy muuttua nyt myös. Väestömäärä tulee tippumaan, nyt vaan täytyy miettiä, mille tasolle se halutaan turvata, jotta meillä vielä on elinvoimainen ja hyvä kaupunki maaseudun ympäröimänä. Kiuruvesi on maalaiskaupunki eletään sille. Kiitos!”