Uutiset (muokattu 20.1. 18:05) Jaana Selander

Lisälaskelmat valmistuivat kahden ja yhden kyläkoulun malleista

Jos Kiuruvesi säilyttää kaksi kyläkoulua, Luupuveden ja Rytkyn, säästöä kertyy noin 266 000 euroa, jos oppilaat keskitetään yhteen kouluun, säästöä syntyy noin 747 000 euroa.

Konsulttiyhtiö Perlaconin vertailevat laskelmat perustuvat siihen, että Kiuruvedelle rakennetaan uusi yhtenäiskoulu, jossa oppilasta kohti on tilaa 8 neliötä ja oppilaita on 640. Perlaconin laskelmat kahden kyläkoulun, Rytkyn ja Luupuveden, sekä vain Luupuveden säilyttämisestä, tulivat julkisuuteen viime viikolla. Jos kyläkouluista jäisi toimintaan vain Luupuvesi, säästö olisi noin 412 314 euroa.
Laskemissa huomautetaan, että vuodesta 2027 alkaen Luupuveden kiinteistökustannukset alentuvat leasingsopimusten päättyessä 112 600 eurolla vuodessa. Säästö tulee esitetyn palveluverkkosäästön päälle. Luupuveden koulun kiinteistökustannuksista (182 635 euroa viime vuonna) syntyy säästöä 98 400 euroa, kun Luupuveden vuokrakoulun leasingvuokra loppuu tammikuussa 2027. Koulu voidaan lunastaa omaksi 200 000 euron jäännösarvolla tai siirtää toiseen paikkaan samalla hinnalla. Helmikuun 2027 jälkeen Luupuveden kiinteistökustannukset ovat noin 70 000 euroa vuodessa.
Luupuveden koulun kustannukset alentuvat 2026 alkaen, kun Ecko-energiatehokkushankkeen leasingrahoitus päättyy vuoden loppuun 2025. Tämän jälkeen kiinteistökustannukset pienenevät 14 200 euroon vuodessa.
Laskelmien mukaan suurin säästö syntyisi, jos Nivan koulu peruskorjattaisiin ja sen jatkoksi tehtäisiin laajennus sekä neljä kyläkoulua pistettäisiin kiinni, tällöin säästö olisi noin miljoona euroa. Suurin säästö oppilaiden keskittämisessä syntyy siitä, että henkilökunnan määrä laskee. Uuden koulun mallissa henkilökulut tippuvat 28:lla (säästöä noin 965 000 euroa), Luupuvesi-Rytky-mallissa 12:lla (säästöä noin 507 000 euroa) ja Luupuvesi-mallissa 14:llä (säästöä noin 630 000 euroa).
Uudessa yhtenäiskoulussa hallintokulut tuottavat säästöä 20 000 euroa, opetuskulut 702 400 euroa, ruokailu- ja siivouskulut 243 000 euroa ja koulukyydit maksavat noin 300 320 euroa enemmän kuin nykyisin eli noin miljoona euroa. Kiinteistökuluissa säästetään 562 769 euroa.
Luupuvesi-Rytky -mallissa hallintokuluissa on miinusta 10 000 euroa, opetuksessa 389 400 euroa, ruokailussa ja siivouksessa 75 000 euroa, koulukyydit nostavat kustannuksia 87 862 euroa, kiinteistökuluissa säästetään 351 526 euroa. Tähän malliin sisältyy myös Yhtenäiskoulu.
Luupuvesi-mallissa hallinnosta säästetään 15 000 euroa, opetuskuluista 495 400 euroa, ruokailusta ja siivouksesta 87 000 euroa ja koulukyydeistä tulee lisälaskua 189 326 euroa, kiinteistökuluissa säästöä kertyy 446 220 euroa. Myös tässä mallissa on mukana Yhtenäiskoulu.
Kaupunginhallitus on vastaanottanut adressin Kyläkoulujen puolesta, lausunnon Kalliokylä Viihtyisäksi ry:ltä ja Kallionkylän koululta, Koivujärvi ry:ltä, Korpijoki–Ohenmäki kylät ry:ltä, Lahnanen-Pirttimäeltä, Rytkyn seudulta ja vetoomuksen Kiuruveden kyläkoulujen puolesta -ryhmältä sekä aloitteen kehittämishankkeesta säästötalkoiden tueksi. Aloitteessa esitetään lukion ottamista mukaan kokonaiskouluverkon tarkasteluun.

Kiire, kiire…

Teemu Kattainen Rytkyltä kommentoi toimituksen pyynnöstä uusia laskelmia. Hänellä on 7 lasta, joista viisi käy Rytkyn koulua. Kattaisen silmään ottaa laskelmissa heti se, miksi vertailuun on otettu pelkästään uusi koulu (8 neliötä per oppilas). Miksi ei tehty vertailua myös 10 neliötä per oppilas ja Nivan koulun peruskorjauksen osalta tähän malliin, kun kerran nyt jotain vaihtoehtoa ryhdyttiin asiaan hakemaan?
– Olisi ollut mukava nähdä myös nuo muiden mallien laskelmat tällä uudella vaihtoehdolla ja miten ne käyttäytyvät vs. alkuperäiset laskelmat? Tulee jälleen sama tunne ja ajatus kuin aiemmin, että kiire, kiire…
Kattaisen mukaan päättäjät saavat nyt halutessaan kuitattua puheissaan, että kyllä on esitetty vaihtoehto kuntalaisille asian suhteen, kun sitä on vaadittu.
– Kustannuksia en lähde sen tarkemmin kommentoimaan, koska nämä kaikki laskelmathan ovat pelkkiä numeroita paperilla, eivätkä sitä tosiasiaa tutkimustietoihin vedoten mihinkään poista, että kyläkoulujen lakkautuksesta tulevat säästöt eivät toteudu, eivätkä tule pelastamaan kaupungin taloutta.
Kattainen kysyy, myös onko oppilaaksiottoalueista tehty uutta selvitystä? – Kaupungille on esitetty lukuisia kehitys- ja säästöideoita sekä aloitteita. Nykyisellään kaupungin ja konsulttiyhtiön laskelmat ovat edelleen yksiulotteiset ja osin suuressa ristiriidassa yksittäisten kansalaisten ja ryhmien laskelmien kanssa. Näihin laskelmiin kaupungin päättävien elinten tulee suhtautua vakavasti ja pystyä selvittämään ja perustelemaan mahdolliset epämääräisyydet lukujen epäsuhdassa. Kantamme Rytkyn Seutu -yhdistyksessä on edelleen: Ainuttakaan maaseutukoulua ei tule lakkauttaa!