Uutiset (muokattu 20.1. 18:05) Jaana Selander

Totinen paikka, alijäämät on katettava

Totinen paikka, alijäämät on katettava

Kiuruveden kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös oli 1,5 miljoonaa euroa alijäämäinen, joka katettiin edellisvuosien ylijäämillä, lopulliseksi alijäämäksi jäi –140 000 euroa. Kaupungin on katettava alijäämä viimeistään vuonna 2023. Seuraavan vuoden tilinpäätös (2019) osoittautui jo reilusti alijäämäiseksi (-3,2 miljoonaa euroa. Kaupungilla on nyt neljä vuotta aikaa kattaa tämä alijäämä, viimeistään vuonna 2024.
Viimeisin ylijäämäinen tilinpäätös tehtiin vuonna 2017. Loppuvuodesta 2018 selvisi, että seuraavan vuoden tilinpäätös tulee oleman alijäämäinen ja jo tammikuussa 2019 perustettiin taloudentasapainottamisryhmä. Kun lokakuussa 2019 kävi ilmi, että vuoden 2019 tilinpäätös on alijäämäinen, marraskuussa pyydettiin asiantuntija-apua konsulttiyhtiöltä.
Kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka selittää alijäämän syyksi verotulojen tippumisen ja sotemenojen ylittymisen, kuntalain mukaan alijäämä tulee kattaa tai muutoin käynnistyy arviointimenettely ja kriisikuntakriteerit täyttyvät. Tasapainottamisohjelmalla pyritään alijäämän kattamiseen. Hyvää ei ole luvassa vuoden 2025 jälkeenkään, sillä väestö ikääntyy ja veronmaksajien ja nuorten ikäluokkien määrä vähenee, mikä heijastuu palvelutarjontaan.
Ennakoivia toimia on Kiuruvedellä jo tehty, viime vuonna korotettiin tuloveroprosenttia, lisäksi muun muassa virkoja on yhdistetty.
Muiniekan mukaan kaikilla palvelukeskuksilla on tekemistä, ohjausryhmä seuraa, että säästöt toteutuvat. Jos soteuudistus toteutuu, vaikuttaa se Kiuruveden kaupungin kohdalla sotemenojen kasvupaineeseen ratkaisevasti, tosin emme tiedä toteutuuko uudistus vuonna 2024. Alijäämää Kiuruvesi ei voi enää tehdä, että saadaan pää pinnalle ja itsenäisyys säilyy. Rakenteellisia muutoksia tarvitaan, pelkät sopeuttamistoimet eivät riitä nostamaan taloutta kestävälle pohjalle, alijäämät alkavat vaivata jälleen vuonna 2025.