Uutiset (muokattu 20.1. 18:05) Aku Laatikainen

Konsultit tarkensivat laskelmiaan

FCG-Perlacon laati uudet kouluverkkolaskelmat oppilasennusteen mukaan. Laskelmissa on käyty läpi neljä erilaista vaihtoehtoa. Kaupunki järjestää laskelmista esittelytilaisuuden kuntalaisille ja valtuutetuille.

Konsulttiyhtiö FCG-Perlacon on laatinut Kiuruveden kaupungille uudet kouluverkkolaskelmat. Perlaconilta korostetaan, että uudet laskelmat eivät ole vertailukelpoisia aiempien laskelmien kanssa, sillä ne lähtevät täysin eri tilanteesta ja eri ajasta.
Olennaisin muutos aiempiin laskelmiin verrattuna on se, että ne perustuvat oppilasennusteeseen lukuvuodelle 2025–2026. Aiempiin laskelmiin verrattuna oppilasmäärä on huomattavasti alentunut, sillä 770:stä on tultu 676:een. Jälkimmäinen lukema on 693, mikäli mukaan lasketaan kyläkoulujen esikoululaiset eli eskarit.
Lisäksi vuodelle 2025 on arvioitu mukaan kuljetusoppilaiden määrä, opetus- ja muun avustavan henkilöstön määrä, poistojen taso ja tasearvot. Laskentahetken muutos tarkoittaa sitä, että Kiuruveden kaupungin on jo pitänyt sopeuttaa opetustaan vuosien 2020–2025 aikana olemassa olevassa palveluverkossa.
Laskelmat eroavat myös kiinteistökulujen käsittelyn osalta, sillä kiinteistökuluista on erotettu poistojen osuus.
FCG-Perlaconin tekemä laskenta perustuu kunnan antamaan oppilasennusteeseen. Kuljetuskustannuksia laskettaessa vakio-oletuksena on ollut, että lakkaavien yksiköiden kaikki oppilaat kuljetetaan keskustaan. Kuljetuskustannus on arvioitu vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaisen oppilaskohtaisen kuljetuskustannuksen keskihinnan mukaan.
Kuljetuskustannukset on laskettu varovaisuuden periaatetta noudattaen siten, ettei kasvukerrointa ole alennettu muun muassa olemassa olevien reittien hyödyntämisellä.
Yhtenäiskoulussa alakoulun ryhmät on laskettu laskennallisella ryhmäkoolla ja suhdeluvulla, joka on 20 lasta per opettaja. Yläkoulun opetus mukautuisi muuttuvaan tilanteeseen.
Pienluokille ja erityiskouluille ei ole laskettu henkilöstösäästöjä. Oppilasmäärä on huomioitu investointikustannuksessa.
FCG-Perlaconilta huomautetaan, että alaskirjaukset ovat kertaerä, joiden vaikutus huomioidaan painelaskelmassa eikä toimintakatteessa. Oletuksena laskelmissa on myös, että kaikista käytöstä poistetuista kiinteistöistä päästään eroon. Tarvittaessa eskarit etsivät uusia, pienempiä tiloja.
Mikäli Kiuruvedellä kaikki kyläkoulut lakkautettaisiin ja taajamassa toimisi uusi yhtenäiskoulu, on konsulttiyhtiö tuoreissa laskelmissaan päätynyt tulokseen, että luokkien ryhmäkoosta riippuen säästöä kertyisi noin 168 000–327 000 euroa vuodessa.
Yhtenäiskoulussa olisi 670 oppilasta ja sen investointikustannus olisi 12 864 000 euroa. Investointikustannus on laskettu siten, että yhdellä oppilaalla on tilaa kahdeksan neliömetriä. Rahoituskustannuksena on käytetty yhtä prosenttia ja investointikustannuksena 2 400 euroa per neliömetri.
Uuden yhtenäiskoulun kiinteistökustannus on laskettu vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaisilla kiinteistökustannuksilla poistoja lukuun ottamatta, ja se on jaettu nykyisten kiinteistöjen neliömäärällä ja kerrottu uuden koulun neliöillä.
Laskelmien toinen vaihtoehto olisi tilanne, jossa toimisivat yhtenäiskoulu ja Luupuveden koulu. Tämä toisi lisäkustannuksia noin 200 000 euroa per vuosi. Tosin kun huomioidaan Luupuveden koulun Ecko-hankekustannuksen ja leasingvuokran päättymiset vuosina 2025–2027, summa olisi lopulta noin 88 000 euroa per vuosi.
Vaihtoehdossa yhtenäiskouluun tulisi 630 oppilasta ja sen investointikustannus olisi 12 096 000 euroa.
Kolmantena vaihtoehtona laskelmissa esitellään malli, jossa yhtenäiskoulun rinnalla toimisivat Rytkyn koulu ja Luupuveden koulu. Tällä vaihtoehdolla kustannusten on arvioitu nousevan noin 338 000 eurolla per vuosi. Kun huomioidaan Luupuveden koulun Ecko-hankekustannuksen ja leasingvuokran päättymiset vuosina 2025–2027, summa olisi noin 225 000 euroa.
Kyseisellä ratkaisulla yhtenäiskouluun tulisi 600 oppilasta ja sen investointikustannus olisi suuruudeltaan 11 520 000 euroa.
Neljäs vaihtoehto olisi säilyttää kaikki kyläkoulut ja näiden lisäksi taajamassa toimisi yhtenäiskoulu. Tämä nostaisi Perlaconin uusien laskelmien mukaan kustannuksia noin 304 000 eurolla per vuosi. Kun huomioidaan Luupuveden koulun Ecko-hankekustannuksen ja leasingvuokran päättymiset vuosina 2025–2027, summa olisi noin 191 000 euroa yhdeltä vuodelta.
Tässä vaihtoehdossa yhtenäiskoulussa olisi 560 oppilasta ja sen investointikustannus olisi 10 752 000 euroa.

Esittelytilaisuus tänään

Kiuruveden kaupunki järjestää jo tänään keskiviikkona 4.11. uusien laskelmien esittelytilaisuuden kuntalaisille ja valtuutetuille. Tilaisuus pidetään kulttuuritalon Kiurusalissa kello 18 alkaen. Tilaisuudessa noudatetaan voimassa olevia kokoontumisrajoituksia, joten paikan päällä voi olla enintään 50 henkilöä.
Tilaisuutta voi seurata myös kotisohvaltaan, sillä se striimataan. Ja ellei ehdi katsomaan livelähetystä, löytyy tilaisuus myöhemmin myös tallenteena. Kouluverkkoratkaisussa lopullisen päätöksen tekee valtuusto, joka kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 9.11.