Uutiset (muokattu 20.1. 18:05) Jaana Selander

Kylien yhteistyöryhmä: Uusissakin laskelmissa korjattavaa

Kylien yhteistyöryhmä on käynyt läpi uusimpia Perlaconilta saatuja lisälaskelmia, joissa Markku Siposen mukaan lähtötiedot muuttuivat niin radikaalisti, että laskelmien tarkistaminen tai edes niiden vertaaminen aiempiin on lähes mahdotonta, varsinkaan käytettävissä olevan ajan puitteissa. Esimerkiksi Siponen nostaa koulukyytikustannusten kasvun. Isossa yhtenäiskoulussa kyytikustannukset ovat laskeneet edellisten laskelmien 300 000 eurosta 180 000 euroon.
Varjobudjetissa Kylien yhteistyöryhmä kritisoi koulunkäynninohjaajien vähentämistä. Uusissa laskelmissa ohjaajien määrää on Siposen mukaan Nivan koululla leikattu jo ennen uutta koulua ja vuotta 2025 seitsemällä ohjaajalla (18:sta 11:sta), vaikka oppilasmäärä alenee vain 25 oppilaalla.
– Mielenkiintoista kuulla, kuinka tämä perustellaan.
Kylien yhteistyöryhmässä on pantu merkille, ettei kaikkia varjobudjetissa osoitettuja virheitä ole vielä uusissakaan laskelmissa korjattu.
– Jokainen voi tehdä arvion mihin lukuihin luottaa ja olemme omalta osaltamme valmiita keskiviikon 4.11. kaupungin järjestämässä tilaisuudessa myös selventämään korjauksiamme, Siponen sanoo.
Varjobudjetissa tuotiin esiin, että Perlaconin laskelmat sisältävät kaikkien kyläkoulujen osalta energiasäästöhankkeiden vuonna 2025 loppuvat leasing-maksut. Tästä huolimatta näihinkään lisälaskelmiin virhettä ei ole korjattu Luupuveden koulua lukuunottamatta. Kulut vääristyvät kyläkoulujen kuluja tältä osin yhteensä 31 477 euroa.
Kyläkoulut säilyttävä malli on laskettu 690 oppilaan mukaan ja lakkauttava malli 670 oppilaalla ja tämä 20 oppilaan ero vaikuttaa poistojen ja käyttökustannusten kautta noin 30 000 euroa.
– Tätä selitetään kyläkoulujen esikoululaisilla, joille ei tarvitse varata tiloja uuteen yhtenäiskouluun kyläkoulujen lakkautuessa, vaan heidät sijoitetaan taajamaan olemassa oleviin tiloihin. Kuitenkin Perlaconilta on aiemmin viestitetty ryhmällemme, että eskarit on laskettu mukaan koulun investointiin, joten heille on varattu tilat ja tilakustannukset. Lopputulosta vääristää selvästi se, että lisälaskelmissa heidän tila- ja käyttökustannuksensa hävitetään pois siirryttäessä taajamaan.
Kyläkoulujen esikoululaisiin liittyy Kylien yhteistyöryhmän mukaan myös toinen selkeä virhe lisälaskelmissa. Kyläkoulut säilyttävässä mallissa eskareiden kaikki kulut (myös opetuskulut) ovat mukana kyläkoulujen kustannuksissa, mutta kyläkoulujen lakkautuessa siirryttäessä taajamaan, heidän opetuskulunsa poistuvat laskelmista. Opetukseen käytettävät keskimääräiset kulut 17 esikoululaisen osalta taajamassa ovat 32 700 euroa.
Varjobudjetissa esiteltiin kyläkoulujen kiinteistökustannukset eriteltyinä viranhaltijoilta saatujen lukujen perusteella. Perlaconin lisälaskelmien kyläkoulujen kiinteistökustannukset ovat leasingmaksutkin huomioiden noin 20 000 euroa suuremmat kuin varjobudjetissa esitellyt.
– Emme ole pyynnöistä huolimatta saaneet erittelyä, joka osoittaisi mitä käyttämistämme kustannuksista puuttui tai mistä ero johtuu. Jokainen voi tietysti uskoa kumpiin lukuihin haluaa, mutta muistuttaisimme, että Perlaconin alkuperäisissä laskelmissa oli kiinteistökustannusten kohdalla satojen tuhansien virheet, eikä näihin uusimpiinkaan saatu leasingvuokria korjattua.
Lehtijutuissa oppilaaksiottoalueiden tarkastelu on Siposen mukaan leimattu nollasummapeliksi.
– Kokonaisoppilasmäärän osalta näin onkin, mutta ei investointikustannusten. Varjobudjetissa esitetty 20 oppilaan muutos mahdollistaa remontoitujen kyläkoulujen tehokkaamman käytön ja säästää investointikustannuksia 384 000 euroa.
– Ennusteiden mukaan oppilasmäärät tulevat joka tapauksessa laskemaan, eikä meidän ole järkevää tehdä tässä vaiheessa liian isoa koulua tulevaisuuden tarpeisiin, Siponen sanoo.
Perlaconin uusien lisälaskelmien ensimmäisissä versioissa investointikustannus oli 2700 euroa neliöltä ja se palautettiin korjattavaksi samaan 2400 euroa/neliö, joka oli aiemmissa laskelmissa. 2400 euroa/neliö on keskiarvo koulurakennusten kustannuksista vuoteen 2019 mennessä, mutta lisälaskelmat tähtäävät kaikilta osin vuoteen 2025.
– Perlaconin lisälaskelmissa ainakin kuljetuskustannuksiin on laskettu kustannusten nousuvara ja ryhmässämme heräsi kysymys, oliko konsultti ottanut mahdollisesti tässä 2700 euroa/neliö huomioon rakennuskustannusindeksin, joka noin 1,5 % nousulla, selittäisi lukeman? Tämä olisi vaikuttanut merkittävästi uudisrakennuksen hintaan ja sitä kautta luonnollisesti myös käyttötalouteen poistojen kautta.
Kyläkoulujen lakkautuminen toisi melko varmasti lisäkustannuksia varhaiskasvatukseen, Kylien yhteistyöryhmä päättelee. Esikoululaisten siirtyminen kyläkouluilta taajamaan tarkoittaisi sitä, että monet heistä siirtyisivät suurella todennäköisyydellä eskaripäivän jälkeen täydentävään varhaiskasvatukseen päiväkodeille, johon he ovat lain mukaan oikeutettuja. Täydentävän varhaiskasvatuksen nettokustannus kaupungille on 6700 euroa/eskari vuodessa. Jos esimerkiksi kuusi (6/17) kyläkoulujen eskaria siirtyisi hyödyntämään myös täydentävää varhaiskasvatusta, lisäkustannukset kaupungille olisivat 40 200 euroa vuodessa.