Yläkoulun opinto-ohjaaja Maarit Amper auttaa yhdeksäsluokkalaisia yhteishaun tekemisessä. Jami Blomberg hakee opiskelemaan rakennusalaa ja Anna-Mari Ryhänen aikoo hakea opiskelemaan Kiuruveden lukioon.
Uutiset (muokattu 11.3. 15:53) Tiina Kilvensalmi

Yläkoululaisten on pakko hakea yhteishaussa

Uusi oppivelvollisuuslaki velvoittaa yläkoulun päättäviä hakemaan toisen asteen koulutukseen. Heille toisen asteen koulutus muuttuu kokonaan maksuttomaksi ensi syksystä alkaen.

Yläkoulun yhdeksäsluokkalaiset tekevät tällä viikolla isoja päätöksiä elämässään, kun he hakevat opiskelemaan yhteishaussa. Anna-Mari Ryhänen on tiennyt jo pitkään haluavansa opiskelemaan lukioon. Jami Blombergille häntä kiinnostava ala kirkastui opinto-ohjaaja Maarit Amperin avustuksella. Blomberg hakee opiskelemaan rakennusalalle. Molemmille oli itsestään selvää, että yläkoulun jälkeen haetaan heti opiskelemaan.

– Minulle Kiuruveden lukion matemaattisluonnontieteellinen LUMA-linja oli helppo valinta. Saan vielä asua Kiuruvedellä ja pääsen opiskelemaan enemmän matematiikkaa ja biologiaa. Lukion jälkeen haluaisin opiskelemaan yliopistoon, Ryhänen suunnittelee.

Blombergille ei heti kirkastunut mikä olisi häntä kiinnostava ala.

– Olen kyllä tykännyt käsillä tekemisestä. Toissa kesänä olin isäni apuna vaihtamassa vanhaan mökkiin ulkoseinän lautoja ja muutenkin olen tehnyt jotain pieniä rakennustöitä. Silti tuota omaa alaa piti monesti miettiä. Nyt haen Iisalmeen Ylä-Savon ammattiopistoon opiskelemaan rakennusalaa, Blomberg sanoo.

Kiuruveden yläkoulussa oppilaat tekevät yhteishaun huoltajiensa kanssa Amperin opastuksella tämän viikon aikana. Kevään yhteishaku jatkuu 23. maaliskuuta kello 15 saakka.

Tänä keväänä yhdeksäsluokkalaisilta vaaditaan peruskoulun jälkeisiä opintoja ensimmäistä kertaa. Oppivelvollisuuden laajentamisen myötä hakemiseen on ensimmäistä kertaa velvoite.

– Meillä tämä ei muuta käytäntöjä, sillä jo useamman vuoden ajan kaikki oppilaat ovat hakeneet yhteishaussa, Amper sanoo.

Amperilla on kädet täynnä töitä, sillä hänen ohjauksessaan on 274 yläkoululaista ja sen lisäksi hän on erityiskoulun opinto-ohjaaja. Suomen opinto-ohjaajien yhdistys on suositellut, että yhdellä opinto-ohjaajalla olisi perusopetuksessa korkeintaan 200 ohjattavaa.

– Lisää resursseja tarvittaisiin. Toivottavasti saataisiin lisää käsiä tähän. Meilläkin on mietitty miten töitä voisi jakaa. Joissakin kouluissa seitsemäsluokkalaisia ohjaa oma luokanvalvoja. Oppilastuntemuksen takia pidän tärkeänä, että opo pääsee heti yläkoulun alettua rakentamaan luottamusta oppilaiden kanssa.

Amper muistuttaa, että oppilaanohjaukseen osallistuvat opojen lisäksi opettajat, kodit ja koko koulun henkilökunta.

Lähialueen koulut suosittuja

Oppilaanohjaus alkaa jo heti seitsemännellä luokalla, kun opinto-ohjaajan eli opon kanssa käsitellään yhdessä opiskelutaitoja ja opo kertoo eri ammattialoista. Seitsemäsluokkalaisten kanssa aloitellaan jo uraohjausta, joka jatkuu kahdeksannella luokalla.

– Kasiluokkalaisille järjestetään myös yrittäjyyskasvatusta, tehdään ammatinvalintatestejä ja mietitään omia kiinnostuksen kohteita, Amper kertoo.

Yhdeksäsluokkalaiset alkavat pohtimaan tarkemmin erilaisia vaihtoehtoja. Haenko lukioon vai ammattikouluun? Mikä ala minua kiinnostaisi? Mitkä ovat vahvuuksiani? Opinto-ohjaaja tekee uraohjausta ja tulevaisuutta pohditaan yhdessä myös henkilökohtaisilla ohjauskerroilla.

Oppilaille järjestetään myös yhteishakuilta, jossa lähialueen opiskelupaikat esittäytyvät. Myös oppilaitosvierailuja on tehty, mutta nyt koronaepidemian aikana vierailut ja oppilaitosten esittelyt on tehty etänä. Tärkeä osa uraohjausta on työelämään tutustuminen.

– TET-harjoittelussa olisi hyvä päästä sellaiseen harjoittelupaikkaan, joka olisi mahdollisimman lähellä omaa unelma-ammattia. Siinä voi kirkastua ajatus tulevasta ammatista, Amper sanoo.

Jos kaikki eivät löydä opiskelupaikkaa keväällä, Amper tekee jälkiohjausta kesän aikana, jotta nuori löytäisi opiskelupaikan. Jälkiohjausta voidaan tehdä yhteistyössä etsivän nuorisotyön kanssa.

– Oppivelvollisuuden laajentaminen ei muuta meidän käytäntöjämme, koska meillä on tähänkin asti haettu kaikille oppilaille opiskelupaikka ja tehty jälkiohjausta, Amper kertoo.

Amper muistuttaa, että harva tietää tarkkaan mihin ammattiin haluaa opiskella. Tärkeintä on aloittaa jostakin, oma ala voi kirkastua myöhemmin.

– Opiskelu ei mene koskaan hukkaan. Olen viestinyt nuorille, että oppia ikä kaikki, Amper sanoo.

Kiuruveden yhdeksäsluokkalaisista yleensä puolet hakevat opiskelemaan lukioon ja puolet ammattikouluun. Suurin osa lukioon hakevista hakee Kiuruveden lukioon. Ammatilliseen koulutukseen haetaan useimmiten Iisalmeen.

– Lähialueen koulut ovat suosittuja ja itse toivonkin, että nuoret kävisivät koulua kotoa käsin. Kiuruvesi on pieni paikkakunta ja se on etu. Täällä tiedetään ja tunnetaan toisemme, Amper sanoo.
Amperille on ilo ohjata nuoria ja jakaa heille tietoa tulevista opiskelupoluista.

– Nuoret ottavat asian vakavasti, onhan kyse heidän elämästään. Minun tehtäväni on antaa heille vaihtoehtoja ja kertoa syvemmin niistä. Se on ihana hetki työssäni, kun nuoren silmät loistaa ja hän sanoo, että nyt mä tiiän mihin haluan opiskelemaan.

Toinen aste maksuttomaksi

Uuden oppivelvollisuuslain tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaisi toisen asteen koulutuksen. Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta. Laki velvoittaa yläkoulun päättäviä hakemaan lukioon, ammattikouluun tai niihin valmentaviin koulutuksiin tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen.

Syksyllä tulee voimaan laki toisen asteen koulutuksen maksuttomuudesta. Opiskelu on maksutonta heille, jotka kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin. Opetus ja kouluruokailu on jo ollut maksutonta. Nyt maksuttomiksi tulevat myös opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit sekä työvälineet ja -asut.

– Toisen asteen maksuttomuus tuli liian nopealla aikataululla, eikä kaikkia asioita ole otettu huomioon. Oppivelvollisuuden laajentamista pidän hyvänä asiana. Sillä varmistetaan, ettei kukaan tippuisi peruskoulun jälkeen. Tänä päivänä on hyvin vähän töitä tarjolla, jos on käynyt pelkän peruskoulun, Amper sanoo.