Maatalous- ja maaseutuyrittäjyydellä on erityinen merkitys Kiuruveden menestymiselle myös tulevaisuudessa.
Kuntavaalit 2021, Politiikka (muokattu 23.3. 15:47) Jaana Selander

Elinkeinopolitiikka on Kiuruveden moottori

Kiuruveden Keskustan kuntavaaliohjelmassa  elinkeinopolitiikka on Kiuruveden veto- ja pitovoimaisuuden moottori.

Elinvoima on niin asukkaiden, kiuruvetisten yritysten kuin Kiuruveden kaupungin elinvoimaisuutta.

Haluamme huolehtia kiuruvetisten viihtyvyydestä, jaksamisesta ja terveydestä ennaltaehkäisevästi sekä pitää koko kaupungin elinvoimaisena.

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut, 2. asteen koulutus ja kansalaisopisto ovat tärkeä osa elinvoimaisuutta.

Asukkaita kannustetaan aktiiviseen kuntalaisuuteen.

Kaikkien kuntien tulevaisuus ei voi perustua väestönkasvuun, ja Kiuruvedellä on omat menestymisen mahdollisuudet ja vahvuudet: maa- ja metsätalous, monipuoliset palvelut, luonnonvarat, matkailu ja vapaa-ajan asuminen.

Monipaikkaisuudessa on Kiuruveden mahdollisuus. Etätyöskentelyä ja -opiskelua on tuettava avaamalla yhteisöllisiä tiloja esimerkiksi kaupungintalolle ja valokuiturakentamista on edistettävä edelleen niin kylillä kuin taajamassakin. Myös tiestön on oltava kunnossa.

Lähipalveluiden säilyttävä

Kiuruveden Keskusta haluaa tukea lähipalveluiden säilyttämistä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tulee olla laadukkaita ja ne pitää olla kaikkien saatavilla kohtuullisella etäisyydellä kotoa.

Kiuruveden ikäihmiset ovat voimavara ja rikkaus. Turvallinen ja inhimillinen vanhuus kuuluu jokaiselle – asuipa sitten kotona, palvelukodissa tai laitoshoidossa. Kaupungin

on tarjottava ns. välimallin asumismahdollisuuksia, joihin asukas voi tarvittaessa hankkia arjen apua niin julkiselta kuin yksityiseltä palveluntarjoajalta.

Maatalous- ja maaseutuyrittäjyydellä on erityinen merkitys Kiuruveden menestymiselle myös tulevaisuudessa.

Kiuruveden tulee olla hyvä paikka monenlaiselle yritystoiminnalle ja kaupungin on rohkaistava yrityksiä myös laajentamiseen. Yritykset ovat ensisijaisen tärkeä elinvoimatekijä. Kunnallista hankintaosaamista on lisättävä. Hinnan lisäksi tarjouspyyntöihin tulisi liittää mukaan esimerkiksi laatu, paikallisuus ja ympäristö sekä työllistävät vaikutukset Kiuruvedellä ja Ylä-Savossa. Kunnan hankinnat tulee pilkkoa pienimmiksi kokonaisuuksiksi; se tarjoaa alueen yrittäjille paremman mahdollisuuden tarjota palvelujaan. P

Kiuruveden ikäihmiset ovat voimavara ja rikkaus. Turvallinen ja inhimillinen vanhuus kuuluu jokaiselle. Kuva: JAANA SELANDER

alvelusetelit turvaavat ja monipuolistavat palveluita ja ylläpitävät yrittäjyyttä.

Kiuruvetisillä tulee olla mahdollisuus hyvään ja turvalliseen koulutukseen sekä monipuoliseen kuntoiluun ja kulttuuriin. Varhaiskasvatus huomioi perheiden erilaiset tilanteet: kun perheet voivat hyvin, kaupunki voi hyvin.

Kaupungin tilojen tulee olla terveellisiä ja turvallisia. Kiuruvetisellä lapsella tulee olla valtakunnallisesti tasavertaiset mahdollisuudet menestyä koulussa ja saada jatko-opintokelpoisuus. Tavoitteenamme on ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä ennalta ja moniammatillisella yhteistyöllä. Kiuruvesi on lapsiystävällinen kunta. HARKKA-hankkeen jatko on turvattava yhteistyössä valtion kanssa.

Kunnossa oleva talous on Kiuruveden palveluiden kivijalka. Pidämme huolta, että Kiuruveden talous, ympäristö, kunnan kiinteistöt ja palvelut jäävät tuleville sukupolville paremmassa kunnossa kuin ne nyt ovat.