Kiuruveden kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka kuvassa vasemmalla, vieressä edellinen kaupunginjohtaja Erkki Strömmer.
Politiikka (muokattu 24.3. 8:37) Jaana Selander

Kunnanjohtajan työ haaveena, mitä tietä?

Kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri. Kysyimme Muiniekalta mitä hänen mielestään tulisi opiskella, jos haaveilee kunnanjohtajan virasta?

Kiuruveden kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka on koulutukseltaan yhteiskuntatieteen maisteri. Hän valmistui Jyväskylän yliopistosta vuonna 1982.
– Opiskelin yhteiskuntatieteitä muun muassa yhteiskuntapolitiikkaa, valtio-oppia ja sosiologiaa. Yliopistojen tutkinnonuudistus oli juuri aloitettu ja minun kurssini, joka aloitti 1978, oli ensimmäisiä koulutusohjelmatutkintoja. Tutkintouudistuksessa tieteenalapohjaiset tutkinnot muuttuivat ammatillisesti suunnatuiksi ja tutkinnot olivat monista opinaloista koottuja paketteja, Muiniekka muistelee.

Muiniekka kertoo olleensa kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista jo lukiossa.
– Minua kiinnosti se, miten yhteiskunta ja kunta toimii niin kuin toimii, miten yhteiskuntaa ohjataan. Myös yhteiskuntatalous kiinnosti. Nuo aiheet kiinnostavat edelleen. 1970-luvun sukupolvi oli yleensäkin hyvin yhteiskuntasuuntautunutta.

Jarmo Muiniekka ei päässyt opiskelemaan lempiainettaan heti ensimmäisellä yrittämällä, koska ei tehnyt pääsykokeiden eteen tarpeeksi töitä.
– Kynnys oli korkeampi kuin oletin. Valmistauduin pääsykokeeseen sitten huolella, se oli monivalintakoe.

Laaja-alaista osaamista

Suositteletko yhteiskuntatieteiden opiskelua tämän ajan lukionsa päättäville?
– Kyllä suosittelen yhteiskunta-, valtio- tai taloustieteitä lämpimästi lukion päättäville. Työmahdollisuudet ovat monipuoliset ja työuraa voi suunnitella omien taipumustensa ja kiinnostuksen mukaan.

Jos joku haaveilee kunnanjohtajan tehtävästä, mitä sinun mielestäsi sellaisen nuoren olisi syytä opiskella?
– Kunnallisala muun muassa Tampereen yliopistossa tai yhteiskuntatieteellinen, taloustieteen tai oikeustieteen tutkinnot ovat hyviä. Yritystaloutta kannattaa sisällyttää tutkintoon. Mutta kuntajohtoon tullaan hyvin monenlaisilla tutkinnoilla. Paljon on kiinni omasta persoonallisuudesta ja siitä, kiinnostaako kunta-ala. Kunta-alalla tarvitaan nuoria, uusia ja uudistavia tekijöitä, kun me vanhat jo siirrytään sivuun, Muiniekka toteaa.

Muiniekan mukaan yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto on vastannut oikein hyvin kuntajohtamisessa tarvittavaan osaamiseen.
– Tänä päivänä kun kunnat toimivat yrityskentässä, on kunnallisia osakeyhtiöitä, kunnat ostavat markkinoilta palveluja ja toimivat yritysten verkostossa, tarvitaan yritystalouden ja yritystoiminnan tuntemusta, jatkaa Muiniekka.

Mitä avuja tulevaisuuden kunnan- ja kaupunginjohtajat mielestäsi tarvitsevat?
– Tulee tuntea koko kunnan toimiala, joka on laaja. Jos sote siirtyy hyvinvointimaakunnille, niin kuntajohtaminen keskittyy yleis-, teknisiin – ja sivistystoimen palveluihin. Tulee osata luoda ja toimia verkostoissa. Kärsivällisyyttä tarvitaan, kunta toimii verkkaisin kääntein ja asioita käsitellään monissa toimielimissä. Mutta persoonallisuus on nyt ja vastedes korostuva ominaisuus, vuorovaikutustaidot, neuvottelutaidot sekä viestintätaidot ennen kaikkea, Muiniekka listaa.

Muiniekka on toiminut Kiuruveden kaupunginjohtajana vuodesta 2013, hän jää lomalle tämän vuoden marraskuussa ja eläkkeelle vuoden 2022 maaliskuussa.

Jarmo Muiniekka rahoitti opiskelunsa työskentelemällä tehtaalla, Suomen sokerin Porkkalan tehtaalla, kesät. – Eka kesätyöpaikka oli Kiuruveden kunnassa. Tein rahavirtatutkimuksen, minne maatalouden ostojen rahavirrat suuntautuvat.