Kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka esittelee nuorille kaupungintaloa marraskuussa 2017.
Politiikka Jaana Selander

Millainen on hyvä kunnanjohtaja?

Kysyimme Facebookissa ihmisiltä eväitä kuntapäättäjille, millainen kaupunginjohtaja Kiuruvedelle tulisi valita. Kiuruvesi valitsee uuden kaupunginjohtajan tänä vuonna, kun Jarmo Muiniekka jää eläkkeelle marraskuussa.

Risto Juntusen mielestä metsästyskortti olisi suotavaa, kuten myös teatterikokemus. Urheilu ja kalastus tulisi niin ikään olla kaupunginjohtajan hallinnassa Harri Renttu Matikaisen mukaan.
– Elinkeinoelämän tunteva, innovatiivinen, ennakkoluuloton, hyvät sosiaaliset taidot ja sosiaalista pelisilmää omaava, listaa Kati Huttunen.

Riitta Lindeman valitsisi talousmiehen. Lassi-Pekka Pöksyläinen taas kehoittaa miettimään pormestarimallia. Hän mainitsee, että Puolanka on pieni, 2700 asukkaan pormestarikunta, jossa pormestariksi valittiin maitotilan isäntä

Pertti Lind kannattaa urheilullista naista, ehdottomasti! Myös Mirja Siidorov-Qvintus kannattaa naista, laajasti maailmaa katsovaa naista.
– Nainen, joka näkee myös Kiuruveden rajojen yli. Nainen, joka tukee Kiuruveden sisäistä kehittymistä ja jälleen, katsoo kauas ja näkee lähelle. Jos ei naista löydy, niin kyllä mies käy, kunhan omaa edellämainittuja ominaisuuksia. Tärkeintä on kuitenkin se, että on ihminen ihmiselle

Tuomo Tikka pitää tärkeänä, että johtaja omaa hyvät verkostointitaidot ja näkee Kiuruveden vahvuudet ja mahdollisuudet.
– Tulloo ihmisten kanssa hyvin toimeen.

Tarja Räty painottaisi taulukkovaatimusten päälle hyviä sosiaalisia taitoja, neuvottelutaitoja, johtamiskykyä sekä kykyä kuunnella työntekijöitä.

Laura Koski kysyy, voisiko olla niin, ettei sukupuolella, harrastuneisuudella tai kengän koolla ole juurikaan väliä, jos henkilö on avarakatseinen ja kiinnostunut kuntalaisten arjen rakennuspalikoista?
– Siinä, missä yritysten menestymisen edellytyksistäkin – paikallisesta elinvoimasta ja hyvinvoinnista, huomioiden myös alati muuttuvan maailmaa ympärillämme. Kiinnostuksen lisäksi olisi hyvä omata ratkaisukeskeisyyttä ja vahvaa osaamista johtamisesta ja edellä mainittujen asioiden kehittämisestä yhdessä henkilöstön, kuntalaisten ja yritysten ynnä muiden sidosryhmien kanssa.
– Olisiko tuollaisessa luotsauksessa hyvä tehdä mahdollisuuksista totta!

Sari Lahtinen vaatisi rohkeutta johtaa.
– Omata näkemystä, jonka pystyy perustelemaan niin, että ei viedä kuin pässiä narussa. Sosiaalinen ja aktiivinen, terveet elämäntavat ja avarakatseinen, modernimpi näkemys asioista. Ja oikeesti, ei tarvitse olla sukua tai edes sen ripettä kummin kaiman kautta Kiuruvedelle.

Marko Allinen lähtisi siitä, ettei valinnassa olisi ikärasismia. Valittaisiin virkaan henkilö, joka ei ole jäämässä seuraavana vuonna eläkkeelle.

Menestyksen nälkäinen

Juho Lappi pitää hyvänä kaupunginjohtajana Kiuruvedelle 30–40-vuotiasta, menestyksen nälkäistä ja paikkakuntaan kiintynyttä henkilöä.
– Henkilö, joka on aidosti kiinnostunut kehittämään Kiuruvettä, pystyy näkemään paikkakunnan heikkoudet ja vahvuudet, tuumaa Juha Kastarinen.

Pentti Hakonen pohtii valintaa siitä näkökulmasta, että mikäli valitaan nuori, hyvin koulutettu ja eteenpäin suuntautuva kaupunginjohtaja, hänellä on jonkinlainen uraputki suunnitelmissa. Todella hyvä henkilö, jos valitaan ja jos hakijoissa sattuu sellainen olemaan, niin oikeastaa pakko on jo valita, jos on pätevin hakijoista. Tässä on vain se huono puoli, että tämä ura-ammus lähtee muutaman vuoden kuluttua jatkamaan elämäänsä paremmille markkinoille.

Kai Ruhanen palkkaisi nykyaikaisen johtajan, jolla on vuorovaikutustaidot hallussa, riittävä kunnallishallinnon tuntemus sekä elinkeinoelämän kehittämiseen halu ja taito. Sini Tikkaselle sukupuolella ei ole väliä, kunhan on kaikinpuolin pätevä. Talouselämän kehitykseen paneutuva.
– Ihminen, joka paneutuu asioihin täysin rinnoin ja hänellä on hullujakin ideoita. Niistä joskus saattaa kehittyä jotakin suurta. Ei nuorta, muttei vanhaakaan. Toivottavasti hakijoita on useita, viestittää Tuula Kuivalainen.

Säde Kallioinen toivoisi, että valittava kaupunginjohtaja arvostaisi ja kunnioittaisi Kiuruveden historiaa ja ottaisi siitä selvää.
– On innovaatiorikas, positiivisuuden lähettiläs, on kiinnostunut oikeasti kehittämään kuntaa ja kykenee hyvään yhteistyöhön ympäryskuntien kanssa. Kannustaa (kaikkia) yrittäjiä ja vetää heitä yhteistyössä maaliin. Kehittää monipuolista paikallista yrittäjyyttä ja arvostaa Kiuruveden maaseutua ja taajama-aluetta yhtä paljon. Epäitsekäs ja rohkea.

Myös Elisa Silfvertärna pitää Kiuruveden historian tuntemusta tärkeänä.
– Ihminen, joka on ihminen ihmiselle ja on kiinnostunut kehittämään Kiuruvettä. Avarakatseinen, ympäristöystävällinen, ja liikemies tai -nainen, ja nähnyt myös muuta maailmaa. On hyvät suhteet muuallekin. Tärkeintä on lämpö, ystävällisyys, viisaus. Kielitaitoisuus.

Auli Vaalama pitää tärkeinä ominaisuuksina innovatiivisuutta ja päättäväisyyttä sekä realismia sekä kykyä luoda yhteishenkeä.
– Esiintymiskykyinen, sosiaalisesti taitava, yhteistyökykyinen, älykäs ja reipas. Taustat on oltava kunnossa. Olisi syytä käydä edellisellä toimipaikalla kyselemässä ihmisten mielipiteitä ja näkemyksiä henkilöstä. Usein tämä unohtuu, Juha Auvinen alleviivaa.

Minna Lapveteläinen suosisi avarakatseista ja sosiaalista ihmistä. Esko Ahonen valitsisi savolaisen!
– Eikä karjalaista eikä pohjalaista!!!

Irma Helena Kettunen muistuttaa, että pienessä kaupungissa kaupunginjohtajan tulee olla lojaali ja kaikkien kaupunkilaisten yhteinen johtaja.
– Kuitenkin säilyttää oma auktoriteetti, pitää huolta kaupungin hyvinvoinnista.

Vilho Ruotsalainen menisi talouden ja finanssialan tuntemus edellä.
– Yrittäjäystävällinen, kova palo kehittää kuntaamme, sitkeyttä ja sisua. Ei ole helppoa johtaa kuntaa, jonka väki vähenee. Yrityksiä pitäisi saada ja poismuutto pysäytettyä.

Miikka Lonkila painottaa yrittäjämyönteisyyttä ja ettei johtaja ole minkään puolueen talutusnuorassa.

Aki-Juhani Ruotsalainen muistuttaa, että jos löytyy yhtä hyvä ja monipuolinen kuin Jarmo Muiniekka, asiansa osaava, ymmärtävä, niin hän nostaa hattua. – Mutta pilkunviilaajalle ei ole tarvetta.

Eveliina Pölkki palkkaisi innovatiivisen ja innostavan, kehittävällä otteella toimivan ja modernin johtajan.
– Osaa verkostoitua ja ymmärtää elinkeinoelämän tarpeita!