Suomalaisten tärkeimpiä kuntavaaliteemoja ovat terveyspalvelut ja vanhustenhuolto.
Kuntavaalit 2021, Politiikka Jaana Selander

Vanhustenhuolto, terveyspalvelut ja työllisyys koetaan tärkeiksi mutta kuntaliitoksia ei

Suomalaisten tärkeimmät kuntavaaliteemat ovat terveyspalvelut, vanhustenhuolto, työllisyys, kotikunnan talous ja lähiympäristön turvallisuus. Tämä käy ilmi Kunnallisalan kehittämissäätiön kansalaiskyselystä, johon vastasi marras-joulukuussa 1049 henkilöä. Iältään he olivat 18–79 -vuotiaita.

Kuntaliitokset ovat vähiten tärkeimmäksi koettu asia. Vain reilu kaksi viidestä piti niitä tärkeänä. Muut häntäpään teemat ovat maahanmuutto, kulttuuripalvelut sekä kunnallisten palveluiden kilpailuttaminen ja ulkoistaminen.

Terveyspalvelut, vanhusten huolto, peruskoulut ja kotikunnan talous sijoittuvat kymmenen kärkeen riippumatta puoluetaustasta. Yhteisiä huolenaiheita joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta, ovat työllisyys, lähiympäristön turvallisuus ja koronaepidemian torjunta. Ajankohtainen soteuudistus on kolmen puolueen kannattajien (SDP, vihreät ja vasemmistoliitto) listalla kymmenen tärkeimmän teeman joukossa.

SDP:n kannattajat kokevat keskimäärääräistä kansalaiskantaa tärkeämmiksi joukkoliikenteen, terveys-, kirjasto- ja kulttuuripalvelut sekä koronaepidemian torjumisen. Vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajat painottavat myös joukkoliikennettä sekä kirjasto- ja kulttuuripalveluita. Lisäksi heillä nousee yhteisenä ympäristön- ja luonnonsuojelu.

Keskustan kannattajat noteeraavat keskimäärää tärkeämmiksi lasten päivähoidon, elinkeinojen kehittämisen, verotuksen, peruskoulun ja vanhusten huollon.

Kokoomuksen kannattajille muita suurempi paino on elinkeinojen kehittämisellä, kotikunnan taloudella, kuntaliitoksilla, kunnallisten palveluiden ulkoistamisella sekä verotuksella.

Perussuomalaisille tärkeitä ovat etenkin maahanmuutto, valtion velkaantuminen ja asuinympäristön turvallisuus.

Aiempaa tärkeämmiksi asioiksi kuntavaaleissa koetaan alkoholi ja huumeet asuinympäristössä, lähiympäristön turvallisuus, elinkeinojen kehittäminen, kulttuuripalvelut, lasten päivähoito sekä koulut (lukiot, ammatilliset oppilaitokset, peruskoulut).

Aiempaa vähemmän halutaan huomiota kiinnittää joukkoliikenteeseen, kuntapalveluiden ulkoistamiseen, maahanmuuttoon ja sote-uudistukseen.