Kun turpeen käyttöä vähennetään voimalaitosten energiantuotannossa, on monen energiayhtiön huolenaiheena, riittääkö polttamiseen kotimaista puuta kohtuuhintaan.