Seppo Piipon (vas.) mielestä Kiuruveden tulisi hakea ponnekkaammin elinvoimaa tuovia ratkaisuja.