Uutiset (muokattu 20.1.2021)

Apua saa koko päivän ajan

KIURUVEDEN terveyskeskuksen akuuttivastaanotto on saanut kritiikkiä muun muassa pitkistä jonotusajoista sekä toimimattomuudesta. Osaa palveluiden käyttäjistä on ihmetyttänyt myös se, kuinka ambulanssipotilaita ajetaan ensin terveyskeskukselle ja heti perään joko Iisalmeen tai Kuopioon.
Ylä-Savon Sotesta ylilääkäri Jarno Rieppo tunnistaa ongelmat, mutta vakuuttaa että asioihin on tulossa muutos. Osittain muutos tulee pakollisesti päivystystoimintaa säätelevän asetuksen kautta. Tämä tulee vaikuttamaan siihen, minne ambulanssit jatkossa potilaita vievät.
– Jonotusasia on monitahoinen ongelma, joka ei pelkästään johdu akuuttipäivystyksestä. Ihmisten pitäisi uskaltaa luottaa siihen, että vastaanotolta apua saa koko päivän ajan. Ei ole mikään välttämättömyys tulla heti kahdeksalta aamulla, Rieppo toteaa.
– On tietenkin inhimillistä, että ihmiset ajattelevat hoitavansa asiansa heti aamusta, jotta päivällä voi tehdä jotain muuta. Tässä kaivataan hieman tottumuksien muutosta.
Ajanvarauksien puhelinpalveluja on Kiuruveden terveyskeskuksella tietoisesti pyritty rajoittamaan.
– Aikaisemmin päivystystoiminnan puhelinajanvaraus on sitonut melkein yhden päivystyksen hoitajan työpanoksen kokonaan. Henkilön ammatillinen osaaminen tulee paremmin hyödynnettäväksi varsinaisessa hoitotyössä, Rieppo kertoo.
Ihmisiä kehotetaan tulemaan akuuttivastaanotolle sellaisten vaivojen kanssa, joita ei voi puhelimitse hoitaa.
– Lääkkeiden annostuskyselyt ja toimintaohjeiden tiedustelut vodaani hoitaa puhelimitse jatkossakin.

PÄIVYSTYSTOIMINTA tulee kokemaan muutoksia Ylä-Savon Sote alueen kunnissa. Uusi valtakunnallinen asetus päivystystoiminnalle astuu voimaan heti vuodenvaihteessa, mutta sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymien on aloitettava valmistelevat toiminnat jo etukäteen.
– Kesän jälkeen aloitamme toimintojen suunnittelun. Päivystysyksiköille uusi asetus nostaa vaatimustasoa siten, ettei esimerkiksi Kiuruvedellä voida enää järjestää asetukset täyttävää päivystystä. Asetuksen vaatimukset täyttävät yksiköt ovat Iisalmen sairaalassa ja Kuopiossa Kysillä, Rieppo kertoo.
Hoitoviive akuuttitapauksissa poistuu, kun ambulanssi ajaa suoraan päivystysyksikköön.
Akuuttivastaanottomallin käyttöönoton jälkeen terveyskeskuksella on voitu hoitaa useampia potilaita kuin aikaisemman päivystysmallin aikana.
– On totta, että nykyisellään koko vastaanoton toiminta katkeaa kuin seinään vuoroa odottavien asiakkaiden osalta, kun meille saapuu vakavampi tapaus. Luonnollisesti akuuttia hoitoa vaativa potilas saa heti hoidon.
Ensihoidon hoitotarpeen tunnistaminen nousee ratkaisevaan asemaan uudistusten myötä. Ambulanssihenkilökunnan tulee osata arvioida potilaan hoidontarve yhä paremmin, jotta häntä ei kuljeteta esimerkiksi terveyskeskukselle vain hakemaan lähetettä seuraavaan yksikköön.