Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Kiuruveden taajama saa odottaa valokuitua

KIURUVEDEN taajaman asukkaat saavat odottaa vielä valokuituverkkoa. Kaisanet Oy on käynyt neuvotteluja valokuituyhteyden rakentamisesta Kiinteistöyhtiö Kiurunkulmalle, mutta neuvottelut ovat vielä vaiheessa. Kiurunkulma on Kiuruveden kaupungin tytäryhtiö.
Kiurunkulman toimitusjohtaja Jukka Linnilä kertoo, että Kaisanetin tarjousta on käsitelty Kiurunkulman hallituksessa useaan otteeseen, viimeksi tämän vuoden tammikuussa.
– Olemme tehneet laskelmia valokuidun vaikutuksesta vuokriin ja tarjousehtojen mukaan vuokraa jouduttaisiin nostamaan noin 0,40 euroa/neliö/kk. Tämä koskisi kaikkia Kiurunkulman asuntoja riippumatta siitä, käyttääkö asukas kaapelipalveluja vai ei. Lisäksi meille ilmoitettiin, että tarjouksen mukainen perusnopeus ei riitä laadukkaaseen televisiokuvaan. Vuokrankorotuksiin on muutenkin painetta sähköverojen ym. maksujen nousun vuoksi eli vuokrankorotuksista tulisi kestämättömän suuria, Linnilä sanoo.
Kiurunkulma on valmis liittämään kiinteistöt kaapeliverkkoon ja maksamaan liittymämaksut, mutta kuukausimaksujen tulisi Linnilän mukaan kuulua vain siihen asuntoon, jossa palveluita käytetään ja käyttäjä maksaisi kuukausimaksut suoraan Kaisanetille.
Linnilän mukaan neuvotteluja ei Kiurunkulman puolelta ole katkaistu, mahdollista on, että järjestetään asukaskysely halukkuudesta liittyä kaapeliverkkoon. Kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka uskoo, että päätös Kiurunkulman liittämisestä valokuituun tehdään loppuvuoden aikana.

KAISANET näkisi mielellään, että Kiurunkulma tarttuisi tarjoukseen, sillä tätä kautta yritys saisi Kiuruvedeltä varman asiakasmassan. Tuotantojohtaja Sari Niskanen Kaisanetistä kertoo, että neuvotteluja on kaupungin kanssa käyty, nyt selvitetään, millainen kysyntä valokuidulla olisi. Jos Kiuruveden taajama valokuidutettaisiin, olisi se miljoonan euron hanke.
Valokuitu puuttuu Kiuruveden taajamasta, Yhtylästä ja Hovin alueelta. Alueella on vanhaa kupariverkkoa, jonka siirtoteho riittää parin kilometrin päähän keskittimisestä.
– Taajamien kuiturakentaminen on joka tapauksessa tulevaisuuden juttu, sanoo Niskanen.
Kaisanet rakentaa parasta aikaa valokuitua Pohjois-Karjalaan Kontiolahdelle.

SAVON Kuituverkko Oy on rakentanut valokuitua Kiuruveden haja-asutusalueelle yhteiskunnan tuella. Toimitusjohtaja Pekka Laukkarinen sanoo, että taajamien kaapelointi on ”ykkösoperaattoreiden” sarkaa, koska taajamat eivät ole julkisen tuen piirissä. Savon Kuituverkko on kuntien omistama yhtiö.
Laukkarinen sanoo, että taajaman kaapelointi on kallista, koska katuja joudutaan repimään auki, taajaman kuiduttamisessa tulisi kaupungin olla mukana. Valokuiduttaminen tulisi liittää sähköverkon maakaapelointiin ja kunnallisteknisiin töihin.

SAVON Kuituverkko on vetänyt valokuitua Kiuruveden haja-asutusalueelle niin, että peitto on 80 prosenttia.
– Toiveikas olen, että vaihtoehto löytyy vielä pitäjän eteläpään valokuiduttamiseen. Kiuruvesi on siinä mielessä haasteellinen, että paikoin kunta on harvaan asuttu, etäisyydet pitkiä ja maasto vaikea.
Muiniekka kertoo, että kaupunki on käynyt Pyhänet Oy:n kanssa neuvotteluja, josko Pyhänet rakentaisi ainakin keskeisimmät osat puuttuvasta runkoverkosta Koivujärven suuntaan. Pyhänet on jo rakentanut valokuitua Niinimäen alueelle, jossa verkkoon on liittynyt puolenkymmentä kotitaloutta. Selvitettävänä on nyt erityisesti Haapamäki–Hulanperä–Huutoperä–Tikkasenperän alue.
– Koska välissä on maakuntaraja, tulee selvitettäväksi ELY-keskusten yhteistyö rahoituksessa, virkamiesselvitystyö on käynnissä, Muiniekka kertoo.
Kiuruveden laajakaistoittamisen kustannukset on tähän mennessä 766 568 euroa. Rakentamisen kokonaiskustannukset ovat 3,5 miljoonaa euroa, josta Kiuruveden osuus on siis tuo 766 568 euroa (21,78 %).

KIURUVEDEN kaupunki valokuiduttaa parasta aikaa omana työnään Virranrannan ja Kuorevirran aluetta sekä jätevesilaitosta ja myöhemmin vesilaitosta. Tietoliikenneyhteyksien keskuspaikka on kaupungintalolla. Kuorevirran alueelle tulee myös langaton yhteys, mikä helpottaa yleisötapahtumien tietoliikennettä. Kaupungilla on jo hyvät yhteydet kulttuurikeskuksessa ja Satumetsän päiväkodissa.

VALOKUITU on varma, nopea ja häiriötön tekniikka siirtää suuriakin tietomääriä. Langaton 4G ei riitä, koska verkossa siirtyvän datan määrä lisääntyy koko ajan ja sen myötä 4G verkon välityskyky huononee, kun käyttäjiä ja jakajia on paljon ja liikkuvaa dataa on ”enemmän ilmassa”, Muiniekka sanoo.