Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Turvapaikanhakijat pöydälle

KIURUVESI ei vielä päättänyt, ottaako se vastaan myönteisen oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita niin sanotuille kuntapaikoille.
Kaupunginjohtajan päätösehdotuksesta poiketen kaupunginhallituksen keskustan ryhmä esitti, että asia jätetään pöydälle. Asian pöydälle jättämisestä äänestettiin ja keskustaryhmän poliitikot Unto Harmoinen, Mira Kokkonen, Eero Lämsä, Kari Saastamoinen ja Sari Tikkanen kannattivat esityksen pöydälle jättämistä.
Kaupunginhallituksen muut jäsenet kannattivat asian käsittelyn jatkamista päätösehdotuksen pohjalta. Äänestys päättyi tasan 5–5, joten asian käsittely päätettiin jättää pöydälle, koska kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Tikkanen äänesti asian pöydälle jättämisen puolesta. Asian pöydälle jättäminen tarkoittaa sitä, että asiaa käsiteltävä uudelleen kaupunginhallituksessa.
Pohjois-Savon Ely-keskus on esittänyt, että Kiuruvesi vastaanottaisi vähintään 15 myönteisen oleskeluluvan saanutta turvapaikanhakijaa tämän vuoden aikana.
Kaupunginjohtaja perusteli päätösesityksessään kielteistä kantaan sillä, että Kiuruvesi ei ole varautunut tämän vuoden talousarviossaan turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen, lisäksi valtuusto linjasi viime vuoden syksyllä järjestetyssä valtuustoseminaarissa, ettei Kiuruvesi osallistu turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen. Kiuruvedellä ei ole myöskään tarjota vapaita vuokra-asuntoja, eikä viranhaltijoiden ja vapaaehtoisten toiminnan resurssit ole riittävät. Edelleen perusteluissa todetaan, että Kiuruvedellä ei ole kokemusta turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanottamisesta viime vuosilta. Sen sijaan omaehtoiset turvapaikanhakijat sen sijaan ovat Kiuruvedelle tervetulleita. Kunnan on mahdollista hakea heistä valtiolta korvausta.
Kuntapaikkoja tarjoamalla kunnalla on mahdollisuus pyrkiä vaikuttamaan omalle alueelleen muuttaviin. Kuntaan muuttamisen jälkeen turvapaikanhakija kuuluu normaalien kunnan peruspalveluiden piiriin. Kunta voi hakea kaikista kuntaan ohjatusti tai omatoimisesti muuttavista turvapaikanhakijoista korvaukset valtiolta.