Uutiset (muokattu 20.1.2021) Tiina Kilvensalmi

Ylä-Savon Säästöpankki Optian konttorinjohtajaksi Ville Pekkala

SÄÄSTÖPANKKI Optian Kiuruveden, Iisalmen, Lapinlahden, Rautavaaran, Sonkajärven, Vieremän, Varpaisjärven ja Pyhäsalmen konttorit muodostavat 1.1.2017 alkaen Ylä-Savon aluekonttorin, jonka konttorinjohtajaksi on nimitetty Ville Pekkala. Pekkala toimi aikaisemmin Kiuruveden ja Pyhäsalmen konttorinjohtajana.
Ylä-Savon konttoreiden rahoituspäälliköt toimivat konttoreidensa asiakasvastuullisina esimiehinä 1.1.2017 alkaen. Tiina Sorvoja nimitettiin rahoituspäälliköksi Kiuruvedelle ja Pyhäsalmeen, Risto Hämäläinen Varpaisjärvelle, Rautavaaralle ja Lapinlahdelle. Iisalmessa, Sonkajärvellä ja Vieremällä rahoituspäällikkönä aloittaa Annukka Jyrkkänen.
Jenna Oikarinen on nimitetty hallinnon projektipäälliköksi liiketoimintojen tukitoimintoihin 16.12.2016 alkaen. Jenna Oikarinen toimi aikaisemmin Sonkajärven ja Vieremän konttorinjohtajana.
Risto Savolainen on nimitetty yrityspalveluiden asiakkuusjohtajaksi 1.1.2017 alkaen, erityisosaamisalueena maa- ja metsätalous. Hän toimi aikaisemmin Lapinlahden konttorinjohtajana.

YLÄ-SAVO on merkittävä palvelualue Säästöpankki Optialle. Säästöpankki Optia panostaa pankkitoimintansa kehittämiseen Ylä-Savossa. Palveluorganisaatiomuutosten avulla Optia pystyy vastaamaan kehittyviin asiakastarpeisiin entistä paremmin Ylä-Savon alueella.