Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Savon Kuituverkko Oy hakee yrityssaneeraukseen

SAVON KUITUVERKKO on hakenut yrityssaneeraukseen. Näin päätti yhtiökokous hallituksen esityksestä huhtikuussa. Kiuruveden kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka sanoo, että nyt Kiuruvesi seuraa saneerausmenettelyn etenemistä ja huolehtii kaupungin eduista.
Kiuruvesi on maksanut kuituverkon rakentamisesta 766 568 euroa. Kuituverkko haki omistajakunnilta alkuvuodesta 2,3 miljoonaa euroa pääomitusta, mutta rahaa kertyi vain 1,4 miljoonaa euroa. Kiuruvesi oli valmis pääomittamaan yhtiötä tiukan äänestyksen jälkeen noin 200 000 eurolla, kun kaupunginhallitus olisi panostanut yhtiöön 766 100 euroa.
Takausvastuita Kiuruvesi kantaa yhdessä Finnvera Oyj:n kanssa. Kaupungilla ei ole saamisia yhtiöltä.
– Pääomitus ei tässä tilanteessa onnistu, sillä pääomittaminen on valtiontukisäädösten vastainen ja se jouduttaisiin alaskirjaamaan saman tien, koska yhtiö on tappiollinen, Muiniekka kertoo.
– Jos yhtiö maksaisi sijoitukselle tuottoa, se allokoitaisiin kuntien omistuksen mukaan (Kiuruvesi 7,14 %), ei sijoitetun pääoman mukaan eli sijoitus ei täytä sijoituksen tunnusmerkkejä.
Kaupunki on antanut vuonna 2012 Savon Kuituverkko Oy:lle 687 276 euron omavelkaisen takauksen. Kaupunki on maksanut Kuituverkolle vuonna 2010 osakepääomaa 111 319 euroa.
Kuituverkkoa on Kiuruvedelle vedetty 400 kilometriä, rahaa verkkoon on sijoitettu 3,5 miljoonaa euroa (kaupunki 766 000 euroa, EU-rahaa yli miljoonan euroa, loppu lainaa).