Uutiset (muokattu 20.1.2021) Kiuruvesilehti

Kela ottaa sanktiot käyttöön taksipalvelun laadun varmistamiseksi

KELA ottaa sanktiot käyttöön taksipalvelun laadun varmistamiseksi. Sopimuksien mukaisia sanktioita käytetään tilanteissa, joissa Kelan korvaamat taksimatkat ja niihin liittyvät palvelut eivät täytä sopimuksen mukaisia vaatimuksia.

KELALLA on sopimus 17 maakunnassa yhteensä 11 palveluntuottajan kanssa. Heinä–elokuun aikana matkat ovat sujuneet sopimuksen mukaisesti valtaosassa maata. Eri syistä johtuvia puutteita on esiintynyt 7 maakunnassa.

KELA on jättänyt reklamaatiot sopimuksen vastaisesta menettelystä seuraavien maakuntien palveluntuottajille: Kanta-Häme, Pirkanmaa, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Satakunta, Varsinais-Suomi, Uusimaa.

JOS palvelussa esiintyy puutteita vielä lähipäivien aikana, Kela ottaa käyttöön sopimuksissa määritellyn sakkomenettelyn.

KELAN kanssa sopimuksen tehnyt palveluntuottaja on sitoutunut vastaamaan kokonaisvastuullisesti Kelan korvaamien taksimatkojen palveluista. Koska kyse on asiakkaiden kannalta ensiarvoisen tärkeästä palvelusta, Kela käyttää tarvittaessa sopimuksen mahdollistamia sanktioita varmistaakseen, että palvelu on luotettavaa, toimivaa ja laadukasta.

PALVELUNTUOTTAJAN on vastattava siitä, että jokainen taksitilaus vastaanotetaan ja kuljetus järjestetään palvelukuvauksen mukaisesti niin ruuhka-aikana kuin muulloinkin.
Pohjois-Savossa huoli pienistä kunnista

KELAN johto tapasi tiistaina (21.8.) Pohjois-Savon alueen kunnanjohtajia, jotka olivat esittäneet huolensa Kelan korvaamista taksimatkoista Pohjois-Savossa. Tapaamisessa selvitettiin ongelmia, joita asiakkailla on ollut taksipalveluista vastaavan Pro-Keskuksen kanssa.

SUURIMMAT ongelmat liittyvät autojen saatavuuteen ja tilauspuheluiden jonotusaikoihin. Tapaamisen yhteydessä todettiin, että palveluntuottajan tietoon ei ole tullut kaikkia ongelmia, joista mm. terveydenhuollon edustajat ovat kuntien päättäjille kertoneet. Samoin tapaamisen yhteydessä todettiin, että autoilijat ja kunnanjohtajat eivät ole saaneet riittävästi tietoa Pro-Keskuksen sopimuksista ja että julkisuudessa on liikkunut vääriä tietoja muun muassa yhtiön perimistä laite- ja liittymismaksuista.

KUNNANJOHTAJIEN etukäteen lähettämässä kirjelmässä toivottiin, että Kela palaisi aiempaan käytäntöön, jossa kaikki autoilijat saivat ajaa Kelan korvaamia matkoja. Kokouksessa tuotiin esille, että lakimuutos ei mahdollistanut suorakorvausmenettelyn jatkamista entiseen tapaan.
Kokouksessa todettiin, että kaikkien osapuolten, niin asiakkaan, kunnan kuin Pro-Keskuksen, etu olisi se, että varsinkin pienissä kunnissa olevat autoilijat liittyisivät Kelan välitykseen. Näin kuljetuspalvelu olisi asiakasta lähellä ja oman kunnan autoilijat saisivat ajaa kuljetuksia. Maaseudun autoilijoiden liikevaihdosta iso osa muodostuu yhteiskunnan maksamista korvauksista.