Blogi (muokattu 20.1.2021) Kiuruvesilehti

Kulkeminen ja pysäköiminen maastossa

Kulkeminen ja pysäköiminen maastossa

KIURUVEDEN puskaradiossa keskusteltiin juuri, voiko Kuukkeliin mennä autolla (ja pysäköidä sinne). Maastoliikennelain 4 §:n mukaan moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ei saa liikkua eikä sitä saa pysäyttää tai pysäköidä maastossa maa-alueella ilman maan omistajan tai haltijan lupaa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita … 7) vaikeasti liikuntavammaisen henkilön ja hänen saattajansa liikkumiseen maastossa. Ko. lain mukaan Kuukkeliin ajaminen autolla on siis pääsääntöisesti kiellettyä ja rangaistus on sakkoa maastoliikennerikkomuksesta (26 §).

KIURUVUDELLÄ on Iisalmen poliisin mukaan osin Villin Lännen lait. Itsekin olen Kuukkelilla makkaraa paistaessani jo vuosia sitten ”törmännyt” autoon, josta nousi omin vakain jaloin kaksi terveen näköistä aikuista, jotka sanoivat, että aina he ovat ennenkin tulleet sinne autolla (miksi ei, he kysyivät).
Vaikeasti liikuntavammaisella on oikeus ajaa autolla Kuukkeliin.
Kun Puskaradiossa eniten kannatusta sai kanta, että saahan sinne ajaa, voidaanko päätellä että suurin osa kiuruvetisistä on vaikeasti liikuntavammaisia? Kuulijan vastuullahan se on. Joka tapauksessa poliisi ei tule valvomaan Kuukkelia – ainoastaan kaupunki voisi tehdä ajoesteen halutessaan (lukollinen portti).

MITKÄ on sitten ne säännösten vastaiset teot, joita voi rikkoa ilman seuraamusta? Teot joista asianomistaja ei tee rikosilmoitusta tai josta ei jää kiinni? Entä jos yleisesti ollaan sitä mieltä, että säännös on ”tyhmä”. Noita säännöksiä ei sitten noudateta ja ne ovat ns. kvasisäännöksiä. Kiuruvedellä Maastoliikennelain 4 § lienee kvasisäännös. Mitä muita omia lakeja Kiuruvedellä on?

KUOPIOSSA on saman lain perusteella ongelma mm. Väinölänniemellä: autoa ei saa pysäköidä ajoradan ulkopuolelle. Kuopiossa se ei ole kvasisäännös, vaan useat ovat todenneet saaneensa tuulilasiin 60 euron pysäköintivirhemaksun.

TIELIIKENNELAKI ja monet sen rinnakkaiset lait muuttuvat (lait annettu elokuussa). Nähtäväksi jää, kuinka paljon siellä on säännöksiä, joita ei ainakaan Kiuruvedellä noudateta.

TIMO MARTIKAINEN
kiuruvetisjuurinrn
varatuomari
Kuopio