Uutiset (muokattu 20.1.2021) Kiuruvesilehti

Päiväkeskus Pysäkin toiminta loppuu Kiuruvedellä

PÄIVÄKESKUS Pysäkin Kiuruveden toimipiste suljetaan 30.11.2018.Päiväkeskus Pysäkillä ei ole toimitiloja, joissa päiväkeskus toiminta voisi jatkua vuoden alusta. Nykyinen toimitila joudutaan tyhjentämään ja siivoamaan vuoden loppuun mennessä.

KIURUVEDEN kaupunginhallitus on tehnyt periaatepäätöksen myöntää Kiuruveden Urheilijoille avustuksen päiväkeskus-, työllistämis- ja tukiasumispalvelujen tuottamista varten. Näin ollen Päiväkeskus Pysäkki ry joutuu päättäämään aiemmin kaupungin avustuksen turvin pyöritetyn päiväkeskustoiminnan Kiuruvedellä.

NÄIDEN muutosten vuoksi Päiväkeskus Pysäkki joutuu neuvottelemaan Kiuruveden työntekijöiden työsopimusten jatkosta.

PÄIVÄKESKUS Pysäkki ostopalvelusopimus asumisentuesta Kiuruvedellä säilyy entisellään ja Pysäkki hoitaa asumisentukipalvelut sovitusti.
Ylä-Savon Sote kuntayhtymä kilpailutti IS-hankinta Oy:n kautta, nykyinen Sansia Oy, asumisentukipalvelut 2014 ja Päiväkeskus Pysäkki voitti 1. asumisentuen kaikissa Ylä-Savon Sote kuntayhtymän kunnissa.
Vaikka päiväkeskustoiminta joudutaan päättämään, jatkaa Päiväkeskus Pysäkki ostopalvelusopimuksen edellyttämää toimintaa Kiuruvedellä edelleen. Päiväkeskus etsii tällä hetkellä Kiuruvedeltä tiloja, joissa asiakkaita on mahdollista vastaanottaa.